Home » Aktualności » Spotkanie noworoczno-opłatkowe warte wspomnienia.

Archiwum

Spotkanie noworoczno-opłatkowe warte wspomnienia.

W dniu 6 stycznia 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie odbyło się spotkanie noworoczno-opłatkowe dla osób samotnych.

Spotkanie rozpoczął Eucharystią ks. proboszcz Janusz Skrzypek. Uroczystość uświetnił występ chóru parafialnego. Przybyłych gości przywitał dyrektor szkoły Andrzej Ziajor. Uczniowie zaprosili na wspólne przeżywanie czasu, który przypomina jedną z największych tajemnic wiary, a mianowicie Boże Narodzenie.  

Seniorzy mogli obejrzeć przedstawienie jasełkowe w pięknej scenerii w wykonaniu naszych uczniów, którzy wspaniale odegrali swoje role za co otrzymali wielkie brawa. Premiera tego spektaklu jasełkowego odbyła się w szkole w dniu 22 grudnia dla uczniów, nauczycieli, pracowników i emerytów w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia (sztukę uczniowie wystawili po raz trzeci w kościele parafialnym w Skrzyszowie dnia 8 stycznia 2012 roku). Niejeden dziadziu czy babcia mogli w obsadzie jasełek rozpoznać swojego wnuka. Po części artystycznej wszyscy podzielili się opłatkiem, złożyli sobie noworoczne życzenia, zjedli wspólny obiad i wspólnie bawili kilka godzin. Mieli okazję wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu chóru parafialnego, którego śpiew wywołał wiele radości i wzruszeń. Szczególne wrażenie na gościach wywarła „Kolęda dla nieobecnych". Do wielu kolęd wszyscy obecni włączali się osobiście. Miła atmosfera wywarła na wszystkich niezapomniane wrażenie i pozwoliła zapomnieć o trudnościach życia codziennego. Wśród zaproszonych gości obecni byli: wójt gminy Ostrów Piotr Cielec z małżonką oraz vice-wójt Bogusław Wójcik z małżonką. Wójtowie, dyrektor szkoły Andrzej Ziajor, ksiądz proboszcz Janusz Skrzypek, radny Rady Gminy pełniący funkcję sołtysa wsi Skrzyszów Andrzej Budzik oraz prezes Akcji Katolickiej Marzena Sokołowska- Andreasik złożyli obecnym noworoczne życzenia. Wszystkim towarzyszyły pogodne minki. Uroczyste spotkanie noworoczno- opłatkowe mogło mieć miejsce dzięki staraniom wielu osób:

– głównym sponsorem był p. Władysław Szczęch z żoną,

– pomocy finansowej udzielili również: miejscowy ks. proboszcz i Rada Sołecka

– inicjatorami i organizatorami tego przedsięwzięcia byli: proboszcz parafii Skrzyszów ks. Janusz Skrzypek, sołtys wsi Skrzyszów Andrzej Budzik, Akcja Katolicka z prezes Marzeną Sokołowską- Andreasik , Dyrektor SP w Skrzyszowie Andrzej Ziajor i Szkolne Koło Caritas

– stoliki i krzesła na tę uroczystość użyczyła OSP w Skrzyszowie,

– obiad przygotowały szkolne kucharki

– w organizacyjnym przygotowaniu spotkania pomagali członkowie Akcji Katolickiej i pracownicy szkoły. 

– podczas kolędowania przygrywali panowie: Marek Muszyński, Henryk Kuraś i Piotr Knyszyński .  

Wszystkim wymienionym oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tego spotkania składamy serdeczne podziękowania.

Wszyscy obecni mogli poczuć świąteczną atmosferę, powspominać, porozmawiać i życzyć sobie wspaniałego roku 2012, bo jak mówi  – sentencja zapożyczona: „Dzielić się radością to dwa razy tyle radości, dzielić się smutkiem to połowa smutku."