Home » Aktualności » V Charytatywny Bal Karnawałowo- Walentynkowy w Skrzyszowie.

Archiwum

V Charytatywny Bal Karnawałowo- Walentynkowy w Skrzyszowie.

W dniu 11.02.2012 r. już po raz piąty odbył się Charytatywny Bal Karnawałowo- Walentynkowy organizowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie i Przewodniczącego Rady Rodziców. Dyrektor Andrzej Ziajor serdecznie powitał obecnych na balu zaproszonych gości: wójta Gminy Ostrów p. Piotra Cielca z małżonką i vice-wójta naszej gminy p. Bogusława Wójcika z małżonką.

Korzystając z okazji serdecznie podziękował wójtowi Piotrowi i vice-wójtowi Bogusławowi za wszelką pomoc włożoną w rozwój naszych zespołów tanecznych, a także szkoły. Gorąco powitał właściciela Biura Turystycznego AN-TUR-JA z Dębicy – pana Jana Sojkę z małżonką i złożył podziękowania za objęcie patronatem naszego zespołu ANTURJA i wszelką okazywaną pomoc, a także radnego Rady Gminy w Ostrowie p. Andrzeja Budzika z małżonką i podziękował za pomoc organizacyjną przed i w czasie balu oraz za współpracę i pomoc w rozwoju szkoły. Serdeczne słowa powitania i podziękowania dyrektor szkoły skierował również do miejscowego proboszcza ks. Janusza Skrzypka za bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie  na rzecz całej społeczności szkolnej oraz  przewodniczącej Rady Rodziców p. Lucyny Pociask za wszelka pomoc.

Przedstawicielki dziewcząt z zespołu Anturja w dowód wdzięczności wręczyły wymienionym osobom kwiaty.
Bal był zorganizowany przy współpracy Rady Rodziców i wsparciu wielu ludzi dobrej woli. Dyrektor wyraził wdzięczność wszystkim pracownikom administracji, obsługi oraz kuchni,
a także tym wszystkim rodzicom, którzy poświęcili swój czas na pomoc przy dekoracji sali i przygotowaniu imprezy. Podziękował p. Mateuszowi Surmanowi i p. Tomaszowi Biesiowi za dokumentację zdjęciową podczas balu, a także tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia zabawy, którą prowadził zespół MAGNUM z Małej.

Goście na balu mogli zobaczyć występy i popisy dziewcząt w pięknych strojach, w różnych układach tanecznych. Zespół powstał na początku 2007 roku. Do końca roku szkolnego 2007/2008  instruktorem zespołu była p. Agnieszka Rubacha. Ona też przygotowywała zespół do pierwszego balu charytatywnego. Występy zespołu podczas II, III i IV balu charytatywnego odbyły się pod okiem p. Kingi Bieś. Obecnie zespół prowadzi p. Kinga Mazur i V bal charytatywny to jej debiut, bardzo udany debiut. Ciekawe układy choreograficzne i przepiękne tańce w wykonaniu zespołu Anturja i Lotos  zachwyciły zgromadzonych  na sali gości, którzy nagrodzili występujących gromkimi brawami. W trakcie zabawy odbyła się loteria fantowa. Można było wylosować wieżę firmy Philips ufundowaną przez p. Dziedziców ze Skrzyszowa,  piękne obrazy, kosmetyki, zestaw sztućców, filiżanek, monografie szkoły, album malarstwa ropczyckiego malarza Józefa Mehoffera ufundowany przez firmę Elmix z Ropczyc i wiele innych jeszcze nagród. Były także trzy talony po 100 zł. każdy na zakup paliwa w stacji Moya ufundowane przez Przedsiębiorstwo Kępka z Ropczyc. Urozmaiceniem loterii były dwa zaproszenia dla dwóch osób po 120 zł każde na uroczysty obiad do „Rajskiego Ogrodu” w Skrzyszowie ufundowane przez właściciela p. Tadeusza Lecha. Główna nagroda to tradycyjnie już rower o znacznej wartości. Loteria nie byłaby możliwa gdyby nie dobra wola i chęć pomocy wielu ludzi. Słowa podziękowania dyrektor skierował do wszystkich sponsorów wspomnianych fantów na loterię oraz zaopatrzenia. Są to m.in. Przedsiębiorstwo Kazet z Pustkowa, Przedsiębiorstwo Handlowe Bambi z Dębicy, Przedsiębiorstwo Plastbud z Pustkowa, Nowy MaxPol z Brzeźnicy,Firma Handlowo – Usługowa „EDEN” z Ostrowa, BOMIR ze Skrzyszowa i wiele innych. Wyrazy ogromnej wdzięczności dyrektor skierował do p. Krzysztofa Strzępki- właściciela Firmy Remontowo- Budowlanej z Przyłęku, która prowadzi prace wykończeniowe w budynku naszej hali sportowej za hojną pomoc finansową. Ze szczególną uwagą i ogromną wdzięcznością wspomniał sponsora nagrody głównej (roweru), a także znacznej kwoty finansowej na rzecz zespołu,  Firmę Budimex z siedzibą w Dębicy, którego dyrektorem jest p. Grzegorz Domaradzki za niezwykłą przychylność, życzliwość i okazaną pomoc. Wszyscy darczyńcy są dowodem na to, że ludzie dobrej woli istnieją i można na nich zawsze polegać.

 Dochód z tego balu będzie przeznaczony dla zespołu tanecznego Anturja i Lotos, m.in. na wypoczynek letni i doposażenie zespołów, a także jako jednorazowe stypendium dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce i zachowaniu . Bez osobistego zaangażowania dyrektora szkoły Andrzeja Ziajora i finansowego wsparcia darczyńców nie osiągnęlibyśmy tak wysokiego poziomu balu. Dyrektor szkoły z okazji pięciolecia istnienia zespołu  otrzymał od mażoretek specjalne wyrazy uznania za pomoc i promowanie zespołu. Dziewczęta przygotowały dla dyrektora specjalny kubek z wizerunkiem zespołu i  krawat z napisem „Anturja”. Piękne było to, że pomoc dla dziewcząt odwzajemniła się z ich strony wdzięcznością i szacunkiem.Radość przeżywa się przecież tylko wtedy, gdy sprawia się ją innym.