Home » Aktualności » Wybieramy trzeźwość umysłu!

Archiwum

Wybieramy trzeźwość umysłu!

Od kilku lat ściśle współpracujemy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zawsze chętnie wspomaga działania związane z profilaktyką uzależnień.

  Z jej środków są dofinansowywane wyjazdy na basen, wycieczki czy rajdy rowerowe, które pokazują uczniom, jak można prozdrowotnie spędzić czas. 

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły brali udział w dziesiątej edycji ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł". Jeden laureat ze Skrzyszowa  dołączył do grona trzystu nagrodzonych w całej Polsce. Tym laureatem został Paweł Marciniec z kl. VI w konkursie plastycznym „ Rosnę- Myślę- Dbam". Otrzymał on grę edukacyjną „Zostań superbohaterem"  i z rąk gościa- Andrzeja Budzika-przedstawiciela  Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-odebrał nagrodę za wyróżnienie w konkursie, a mianowicie mp4.

W ramach profilaktyki prowadzone były lekcje wychowawcze dotyczące uzależnień od środków psychoaktywnych. Uczniowie mieli również możliwość obejrzenia filmów poruszających temat walki z nałogami. Oprócz tego omawiano konsekwencje używania substancji psychoaktywnych. Na zajęciach profilaktycznych młodzież prezentowała scenki, których celem było uświadomienie, jak zgubne mogą być skutki spożywania środków uzależniających oraz, jak ważna w życiu jest umiejętność odmawiania niebezpiecznych substancji. Podczas spotkań przestrzegano przed szkodami, które w młodym organizmie powodują alkohol, narkotyki oraz inne środki odurzające. W kampanii chętnie uczestniczyła cała społeczność szkolna. Nauczyciele przygotowali dla uczniów szereg zajęć edukacyjnych o tematyce związanej z profilaktyką zachowań ryzykownych. Organizowano też zawody i rozgrywki sportowe oraz rajd rowerowy.

Udział w ZTU pogłębił wiedzę uczniów na temat zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i uzależnień, a nacisk położony na rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży spowoduje, że będą potrafiły spędzać wolny czas w sposób zdrowy i akceptowany społecznie.