Home » Regulaminy » Regulamin korzystania ze stołu bilardowego

Archiwum

Regulamin korzystania ze stołu bilardowego

 

Regulamin korzystania ze stołu bilardowego w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie.

 1. W bilard mogą grać:
  a) uczniowie miejscowej szkoły podstawowej od poniedziałku do piątku na lekcjach wychowania fizycznego lub poza zajęciami pod opieką i nadzorem nauczyciela,
  b) młodzież i dorośli w poniedziałki i czwartki w godzinach 1730– 1930 po uprzednim zarezerwowaniu stołu przynajmniej dzień wcześniej.
 2. Rezerwacji dokonuje osoba dorosła, która odpowiada za stan urządzeń, organizację gry i sprawy porządkowe w budynku.
 3. Okrycia wierzchnie pozostawiamy w szatni.
 4. Przy stole bilardowym mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.
 5. Wszelkie uszkodzenia zauważone przed rozpoczęciem gry należy zgłaszać dyrektorowi szkoły (np. telefonicznie) za pośrednictwem osoby rezerwującej stół.
 6. Za wszelkie uszkodzenia dokonane w czasie gry ponosi odpowiedzialność osoba rezerwująca stół.
 7. Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane do budynku szkoły.
 8. Obowiązują zasady gry w bilard według ujednoliconych przepisów uzgodnionych przed grą,
  aby nie dochodziło do nieporozumień i kłótni wśród graczy już podczas trwającej rozgrywki.
 9. Zabrania się zawierania zakładów o stawki pieniężne i gry czysto hazardowej.
 10.  Obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu w budynku szkoły.
 11.  Wydawanie sprzętu do gry odbywa się pod zastaw dokumentu tożsamości osoby rezerwującej stół bilardowy.
 12. Dokument pozostawiany jest u osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły na czas gry jako zabezpieczenie ewentualnych strat wynikających ze zniszczenia lub zdekompletowania udostępnionego sprzętu
 13. Dokument można odebrać po rozliczeniu się z osobą wyznaczoną przez dyrektora szkoły
  tj. po oddaniu kompletnego i niezniszczonego sprzętu (bile, trójkąt, kije, kreda), zdaniu stołu
  w takim samym stanie w jakim został udostępniony.
 14.  Zabrania się stawiania jakichkolwiek przedmiotów na stole bilardowym oraz spożywania posiłków i napojów przy stole.
 15.  Za szkody materialne wyrządzone przez gracza lub osobę jemu towarzyszącą odpowiedzialność finansową ponosi gracz (i osoba, która zarezerwowała stół). Za zniszczony sprzęt grający ponosi następujące koszty:
  • kij bilardowy – 50 zł
  • kreda – 2 zł
  • bila – 30 zł
  • uszkodzenie płótna (przypalenie, rozdarcie, rozlanie płynu) – 100-500 zł
  • uszkodzenie płyty stołu – 1000-1500 zł
 16.  Szkoła nie odpowiada za pozostawione przedmioty, z wyjątkiem rzeczy pozostawionych
  w szatni, chyba że regulamin traktuje inaczej.
 17.  Przystąpienie do gry oznacza akceptację regulaminu.
 18.  Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania ze stołu bilardowego.
 19.  Zastrzega się zmianę regulaminu bez uprzedzenia. Zaleca się więc okresowe czytanie regulaminu celem zaznajomienia się z dokonanymi zmianami.