Home » Aktualności » Rekolekcje szkolne

Archiwum

Rekolekcje szkolne

W dniach 14-16.03.2012 r. w naszej szkole miały miejsce rekolekcje szkolne. Ta akcja ewangelizacyjna Kościoła podejmowana względem naszych uczniów już po raz drugi została przeprowadzona w szkole przez ks. Zenona …Do części liturgicznej została dołączona dobrze zorganizowana część duszpastersko-wychowawcza.

Odbyły się konferencje, msze św. z komentarzem biblijnym, zajęcia w grupach, przygotowanie Drogi Światła, nauka śpiewu, przygotowania do liturgii, nabożeństwo pokutne przygotowujące do spowiedzi św., zajęcia w grupach na temat ratownictwa medycznego, konferencja- intronizacja Dzieciątka Jezus, Droga Betlejemska- kult Dzieciątka Jezus w Jodłowej i na świecie. Rekolekcje były urozmaicone konkursami z nagrodami.

Mamy nadzieję, że rekolekcje umacniają wiarę naszych uczniów i pogłębiają więzi z Kościołem, ułatwiają  podjęcie trudnych życiowych decyzji. Tym samym będą prowadzić do kształtowania postaw czynnych: przygotowania do aktywnego życia sakramentalnego, do apostolstwa, brania odpowiedzialności za życie Kościoła, szkoły i świata.