Home » Aktualności » Próbny alarm przeciwpożarowy -1.06.2012r.

Archiwum

Próbny alarm przeciwpożarowy -1.06.2012r.

 

W trosce o poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczniów, w piątek 1 czerwca, w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy z udziałem wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Ostrów oraz przedstawicieli Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach. Gdy usłyszeliśmy alarm: 10 sygnałów dźwiękowych niezwłocznie przystąpiliśmy do ewakuacji. Uczniowie zostawili wszystko w salach, aby ewakuacja przebiegła jak najszybciej, a nauczyciele mieli obowiązek wziąć ze sobą tylko dziennik. Ewakuowali się uczniowie wraz z nauczycielami, administracją i pracownikami szkoły. Uczniowie i nauczyciele zachowując środki ostrożności sprawnie i szybko opuścili budynek szkoły.

Na trasie ewakuacyjnej napotkaliśmy przeszkodę, a mianowicie zadymiony fragment drogi i musieliśmy ocenić, jak zachować się w tej sytuacji. Wszyscy ewakuujący ustawili się na boisku szkolnym, a nauczyciele sprawdzili obecność. Wychowawcy klas zdali raport dyrektorowi szkoły o frekwencji. Pozostałe wyznaczone osoby zdały raport, czy sala gimnastyczna, biblioteka, pokój nauczycielski, sala informatyczna i łazienki zostały opuszczone. Zbiórka na boisku szkolnym miała być potwierdzeniem, że wszystkie osoby będące w szkole zdążyły ewakuować się w wyznaczonym czasie. Jednak nie wszyscy wydostali się z budynku. Dyrektor szkoły składając raport dowódcy akcji ratowniczej przekazał informację, że dwie osoby pozostały w budynku. Wtedy jednostki strażackie pokazały, jak przebiega akcja ratownicza osoby przytomnej i osoby, która utraciła przytomność oraz zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Akcją dowodził druh Krzysztof Marchut z OSP Ostrów. Nad przebiegiem ćwiczeń czuwał komendant gminny druh Adam Gryboś.

Dzięki takim szkoleniom uczniowie poznają:
– okoliczności powodujące konieczność przeprowadzenia ewakuacji z budynku szkolnego,
– ogólne zasady ewakuacji obowiązujące w szkole,
– własne zachowanie podczas ewakuacji,
– drogę ewakuacyjną z pomieszczenia, w którym aktualnie odbywają się zajęcia,
– uczą się wykorzystać zdobytą wiedzę o zasadach ewakuacji podczas symulacji ewakuacji.

 Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem uczniów i pracowników szkoły oraz zasad postępowania na wypadek pożaru: poruszania się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki.
Możemy być z siebie dumni, gdyż akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.
Wszystkim jednostkom uczestniczącym w ćwiczeniach składamy serdeczne podziękowanie za pomoc i wsparcie.

W dalszej części dnia z okazji Dnia Dziecka na uczniów czekały w klasach zabawy, gry, konkursy, a na ochłodę emocji-lody.