Home » Aktualności » Autokarowa pielgrzymka do Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej.

Archiwum

Autokarowa pielgrzymka do Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej.

 

19.05.2012 roku na zakończenie „Białego Tygodnia” uczniowie klasy II wraz z rodzicami i katechetą w ramach dziękczynienia za łaskę I Spowiedzi i Komunii Świętej udali się w pielgrzymce autokarowej do Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej. Na miejscu ks. Zenon Tomasiak, proboszcz i kustosz sanktuarium powitał całą grupę i uroczyście wprowadził do świątyni, po czym została odsłonięta łaskami słynąca Figurka Dzieciątka Jezus (Jej kopia była w naszej szkole podczas rekolekcji).

Następnie ks. proboszcz Zenon przybliżył historię sanktuarium. Figurka Dzieciątka Jezus ma 45 cm wysokości. Prawa ręka Dzieciątka uniesiona jest w geście błogosławieństwa, natomiast w lewej trzyma ono jabłko królewskie, symbolizujące świat. Na głowie ma koronę. Figurkę ubiera się w szaty w kolorze symbolizującym konkretny okres roku liturgicznego. Po historycznym wprowadzeniu rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. Janusza Skrzypka. Po Mszy św. cała grupa zwiedzała drewniany kościół św. Stanisława Biskupa, barokowy (1670-1679, przebudowany w l. 1923-1932), dzwonnicę (XVIII/XIX w.), plebanię 1825. W kościele grupa pielgrzymkowa powierzyła się opiece Matki Bożej i św. Stanisława. Ponadto uczestnicy wyjazdu oglądali też wystawę sztuki ludowej. Na zakończenie pobytu ks. Zenon poczęstował pielgrzymów kiełbaskami i udzielił błogosławieństwa na dalszą drogę. Drugim punktem programu było zwiedzanie Muzeum Lalki w Pilźnie. Wszyscy podziwiali stałą ekspozycję Wieś polska w miniaturze na podst. powieści „Chłopi” oraz drugą część wystawy, czyli postacie bajkowe ze znanych dzieciom bajek. Nie obyło się też bez wspinaczki na bajkową wieżę. Po posiłku grupa powróciła do domu.