Home » Aktualności » Gminny Konkurs ekologiczny na selektywną zbiórkę odpadów pod hasłem „Myślę, segreguję, odzyskuję”- apel szkolny -20.06.2012r.

Archiwum

Gminny Konkurs ekologiczny na selektywną zbiórkę odpadów pod hasłem „Myślę, segreguję, odzyskuję”- apel szkolny -20.06.2012r.

 

Wyniki:

 I miejsce: klasa V z wynikiem 320 pkt na ucznia.

II  miejsce: klasa II z wynikiem 210 pkt na ucznia.

III  miejsce: klasa IV z wynikiem 135 pkt na ucznia.

IV miejsce: klasa VI z wynikiem 63 pkt na ucznia.

 

V miejsce: klasa I z wynikiem 34 pkt na ucznia.

VI miejsce: klasa III z wynikiem 5 pkt na ucznia.

Uczniowie wyróżnieni w poszczególnych klasach:

Kl. I Żurek Jeremiasz 159 pkt

Kl. II- Cieśla Damian 586 pkt III miejsce indywidualnie

Kl. III Hamala Sławomir 134 pkt

Kl. IV – Stachnik Natalia 989 pkt- II miejsce indywidualnie

Kl. V Pociask Alicja 2264 pkt I miejsce indywidualnie

Kl. VI- Cwanek Aleksandra 294 pkt.

Uczniowie wyróżnieni w poszczególnych klasach otrzymali nagrody rzeczowe. Ogólnie szkoła zajęła III miejsce w gminie i otrzymała nagrodę w kwocie 500 zł. Troje uczniów z najlepszymi wynikami: Alicja Pociask, Natalia Stachnik, Damian Cieśla byli na spotkaniu uczniów w Ostrowie, którzy najwięcej wysegregowali  odpadów i otrzymali nagrody w postaci piłek ufundowane przez ZUK w Ostrowie.

 

Zachęcając uczniów do konkursu chcemy stworzyć sytuacje sprzyjające rozwijaniu nawyków kultury ekologicznej i zdrowotnej, oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych i maksymalnej ich ochrony, a także umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania niektórych odpadów ( papieru, pojemników plastikowych itp.) znajdujących się w najbliższym środowisku.

Wyniki konkursu dają satysfakcję z efektów podejmowanych działań i wiarę w ekologiczną postawę naszych wychowanków w przyszłości.

„Musimy nauczyć się dbać o środowisko w którym mamy żyć
Chodzi o to, czy nauczymy się tego na czas. ” -David Gates