Home » Aktualności » Wycieczka dla najlepszych uczniów w Gminie Ostrów- 26.06.2012r.

Archiwum

Wycieczka dla najlepszych uczniów w Gminie Ostrów- 26.06.2012r.

 

Już od kilku lat prymusi z wszystkich szkół gminy Ostrów mogą liczyć na szczególne „względy”. W czasach, gdzie telewizja i komputer zabiera ludziom sporo czasu- są uczniowie sumienni, rzetelni i obowiązkowi, dla których nauka jest największą wartością, a zdobywanie wiedzy daje im zadowolenie i ogromną satysfakcję.

Tak wyjątkowych osób nie brak również w naszej szkole. Dyrekcja placówki i wychowawcy docenili dwie najlepsze uczennice z naszej szkoły (z najwyższą średnią ocen) wynagradzając im codzienny trud i systematyczny wysiłek wkładany w wypełnianie szkolnych obowiązków. Na wycieczkę do Czorsztyna i Niedzicy dla najlepszych uczniów z klas V i VI w Gminie Ostrów pojedzie Julia Paruch i Dominika Fryz z kl. V. Gratulujemy dziewczynkom wysokich osiągnięć dydaktycznych.

Wycieczka zostaje sfinansowana przez Gminę Ostrów z funduszy uzyskanych na V Gminnym Balu Charytatywnym.