Home » Aktualności » Ognisko inauguracyjne nowy rok pracy Skrzyszowskiej Drużyny Harcerskiej „Pryzmat” 27.09.2012r.

Archiwum

Ognisko inauguracyjne nowy rok pracy Skrzyszowskiej Drużyny Harcerskiej „Pryzmat” 27.09.2012r.

VII Skrzyszowska Drużyna Harcerska ZHR „Pryzmat” rozpoczęła kolejny 6 rok pracy.    Po przeprowadzeniu we wrześniu naboru do działającej drużyny, harcerki wraz z opiekunką spotkały się na ognisku inauguracyjnym nowy rok pracy. Wspólnie bawiły się z nowo przybyłymi dziewczętami, które wyraziły wolę pracy w naszej drużynie ZHR. Harcerki zapoznały zebranych z działalnością drużyny, zadaniami, obowiązkami i życiem harcerskim. Na koniec członkinie drużyny ZHR ustaliły, iż dzień 19 każdego miesiąca będzie dniem mundurowym. 19 października to dzień śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie przy której już 5 lat działa VII Skrzyszowska Drużyna Harcerska „Pryzmat”