Home » Aktualności » W drugą rocznicę nadania imienia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki Szkole Podstawowej w Skrzyszowie 19.10.2012r.

Archiwum

W drugą rocznicę nadania imienia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki Szkole Podstawowej w Skrzyszowie 19.10.2012r.

  Dnia 19 października odbyła się uroczystość z okazji II rocznicy nadania imienia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki Szkole Podstawowej w Skrzyszowie. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru, odśpiewaniem hymnu państwowego i hymnu szkoły.  

Dyrektor szkoły Andrzej Ziajor powitał gości i przypomniał krótką historię życia ks. Jerzego. Następnie uczniowie zaprezentowali piękny montaż słowno- muzyczny dotyczący patrona szkoły. Akademię przygotowały nauczycielki: Beata Babiarz oraz Lidia Szymanek. Oprawą muzyczną zajął się Karol Książek. Harcerki skrzyszowskiej drużyny „Pryzmat” trzymały wartę pod okiem swej opiekunki Anny Bochenek. Narrator prowadzący akademię przypomniał, że 28 lat temu, 19 października 1984 roku, ks. Jerzy Popiełuszko, duszpasterz ludzi pracy i legendarny kapelan Solidarności, został zamordowany przez funkcjonariuszy IV Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.   Uczennica wyrecytowała:  „…Twoje ciało do Wisły tak jak kamień w wodę, a i kamień dodany na ostatnią drogę…”   Uczniowie śpiewali piosenki o wymownej treści i dużym zabarwieniu emocjonalnym: m.in. „Jaskółka uwięziona” Stana Borysa i „Ojczyzno ma”.   Uczeń przytoczył słowa biskupa Władysława Miziołka, byłego rektora Warszawskiego Seminarium, który tak wspominał zamordowanego Księdza, patrona naszej szkoły:  „Nie był typem trybuna ludowego, nie był wielkim, porywającym mówcą, nie budował na nienawiści i podsycaniu namiętności. Tajemnica jego pociągającej mocy tkwiła w miłości, z jaką podchodził do ludzi, w szczerej i bezinteresownej postawie w działalności duszpasterskiej(…)”   Zacytowano również słowa biskupa Zbigniewa Kraszewskiego, który tak wspominał swego wychowanka seminaryjnego Bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę: „Prosty ksiądz, drobny, potrafił za każdym razem, ile razy przemawiał do ludzi , budzić  niesłychany entuzjazm. Nie mówił rzeczy rewelacyjnych. Cytował, co powiedziane było niegdyś przez kardynała Stefan Wyszyńskiego, czy też Ojca Świętego Jana Pawła II, a jednak to, co mówił, budziło podziw, szacunek, a nawet entuzjazm. Często przerywano mu oklaskami. Ksiądz Jerzy był człowiekiem oddanym Kościołowi i Ojczyźnie. Był człowiekiem, który mówił prawdę i nie bał się mówić prawdy.” Uczniowie w swoim montażu podkreślili, iż dziwna ta polska ziemia, która w każdej epoce rodzi wciąż nowych wyznawców, ale i męczenników. Gdy w 1979r. święciliśmy w Ojczyźnie jubileusz 900-lecia męczeńskiej śmierci św. Stanisława, biskupa krakowskiego, Ojciec Święty mówił wówczas o księdzu Jerzym- Męczennik Ładu Moralnego. Inni nazywają Go Męczennikiem Prawdy. Bo stróżował przy tej prawdzie, którą przyjął za swoją i której służył.  Po tych wspomnieniach o księdzu Jerzym na placu przed szkołą odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem ks. dziekana Józefa Hamigi. W koncelebrze uczestniczyli księża proboszczowie: Janusz Skrzypek z parafii Skrzyszów, Jacek Naleźny z parafii Wadowice Dolne, Wojciech Werner z parafii Brzesko i Piotr Stefański z parafii Kamionka. Warto wspomnieć, że w rocznicę śmierci naszego patrona – 19 października – w Kościele w Polsce jest obchodzone wspomnienie liturgiczne błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Dzień jego męczeńskiej śmierci został ogłoszony przez papieża Benedykta XVI podczas beatyfikacji "dniem narodzin dla nieba". W naszej szkole ta data została wpisana w kalendarz imprez i uroczystości jako święto patrona szkoły. Kilka dni wcześniej, tj. 11 października 2012 roku, czyli w dniu w którym kościół katolicki rozpoczyna Rok Wiary, ks. proboszcz Janusz Skrzypek wraz z delegacją z parafii przywiózł relikwie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, które mogli uczcić i ucałować wszyscy zgromadzeni na uroczystości w szkole. Zostały one potem uroczyście wniesione do kościoła parafialnego w Skrzyszowie. Święto patrona szkoły uświetnił  swym śpiewem chór parafialny. Dyrektor szkoły Andrzej Ziajor serdecznie podziękował ks. dziekanowi Józefowi Hamidze za przewodniczenie mszy św. podczas uroczystości,  wygłoszone Słowo Boże, za to, że znalazł czas dla nas, dla naszych uczniów, dla naszych spraw, że zechciał do nas przybyć i przeżywać razem z nami to święto. Na ręce księdza dziekana złożył podziękowanie dla wszystkich księży, którzy koncelebrowali mszę św. Podziękował również gorąco wójtowi naszej gminy p. Piotrowi Cielcowi, za starania na rzecz naszej szkoły, za to, że pamięta o potrzebie rozwoju naszej placówki, za jego pracę dla dobra naszej społeczności wiejskiej i szkolnej, za jego obecność z nami. Na jego ręce złożył podziękowania zastępcy p. Bogusławowi Wójcikowi, i wszystkim pozostałym gościom, za to, że byli z nami podczas tych uroczystości rocznicowych.  Wyraził słowa wdzięczności  proboszczowi Januszowi Skrzypkowi, który tak bardzo mocno angażuje się nie tylko w życie parafii, ale także w życie naszej szkoły włączając się w przygotowanie różnych uroczystości. Dyrektor zaprosił wszystkich obecnych do wpisu do księgi pamiątkowej. Uczniowie na ręce dziekana ks. Józefa Hamigi złożyli podziękowania dla wszystkich obecnych księży. Podziękowali też ks. proboszczowi naszej parafii Januszowi Skrzypkowi, a także wójtowi Gminy Ostrów Piotrowi Cielcowi i całemu samorządowi. Rodzice wyrazili wdzięczność dyrektorowi naszej szkoły Andrzejowi Ziajorowi za to, że za Błogosławionym Księdzem Jerzym wraz z gronem pedagogicznym uczy uczniów „zło dobrem zwyciężać i pokazuje że trzeba stanowczo stawać w obronie prawdy, godności człowieka oraz ewangelicznych wartości.  Czasy zmieniają się, zmieniają się kulturowe krajobrazy życia, lecz podstawowe wartości moralne są niezmienne. Będziemy starać się, aby historyczna pamięć o patronie naszej szkoły nigdy nie zgasła i tym samym nie zaprzepaścić owoców tej męczeńskiej śmierci.