Home » Aktualności » III spotkanie noworoczno-opłatkowe seniorów w Skrzyszowie 6.01.2013r.

Archiwum

III spotkanie noworoczno-opłatkowe seniorów w Skrzyszowie 6.01.2013r.

 Po raz trzeci dnia 6 stycznia 2013 roku gościły w naszej szkole osoby samotne i seniorzy ze Skrzyszowa na spotkaniu noworoczno-opłatkowym, którego organizatorami byli ksiądz proboszcz Janusz Skrzypek, sołtys wsi Andrzej Budzik, dyrektor szkoły Andrzej Ziajor, Akcja Katolicka i szkolne koło Caritas.

O godz. 1300 została odprawiona w szkole msza św. przez księdza proboszcza Janusza Skrzypka. Msza św. została uświetniona śpiewem chóru parafialnego pod dyrekcją Anny Pięta i organisty Henryka Kurasia. Po mszy św. gospodarz naszej wsi Andrzej Budzik powitał przybyłych gości, a następnie wszyscy obejrzeli jasełka w wykonaniu naszych uczniów. Dyrektor szkoły Andrzej Ziajor serdecznie podziękował naszym wychowankom oraz ich opiekunom: ks. Januszowi Skrzypkowi, Marzenie Andreasik i Alinie Zawisza za przygotowanie i przedstawienie nowoczesnych jasełek.  Podziękował również księdzu proboszczowi za piękny scenariusz, za efekty świetlne i dźwiękowe, Małgorzacie Cabaj, Marzenie Andreasik i  Alinie Zawisza za  przygotowanie pięknej szopki i scenerii oraz Karolowi Książkowi za piękną oprawę muzyczną jasełek.  Wymienił również osoby, dzięki którym ta uroczystość może każdego roku jednoczyć przy wigilijnym stole tyle wspaniałych osób.   Dyrektor szkoły podziękował pracownikom szkoły i paniom z Akcji Katolickiej na czele z prezes Marzeną Andreasik za pracę organizacyjną włożoną  w przygotowanie  noworoczno-opłatkowego spotkania. Podziękował paniom z kuchni i tym paniom z Akcji Katolickiej, które przygotowywały posiłek i dekorowały salę gimnastyczną. W podziękowaniach nie zapomniał o strażakach ze Skrzyszowa, którzy pomogli w organizacji tego spotkania. Dyrektor wyraził słowa wdzięczności wójtowi Piotrowi Cielcowi oraz właścicielom firmy Daszek, a także Władysławowi Szczęchowi za znaczący wkład finansowy w to spotkanie noworoczno-opłatkowe, ponieważ  umożliwił on organizację imprezy. Podobne słowa uznania skierował do sołtysa wsi Skrzyszów, członków szkolnego koła Caritas i jego opiekunki Beaty Bobulskiej -Przysieckiej, księdza proboszcza i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tegoż spotkania. Słowa podziękowania trafiły także do Tadeusza Lecha za wielokrotną pomoc dla naszej szkoły i wioski.  Nie zabrakło podziękowań dla przewodniczącego Rady Gminy Mariana Pondo, wicewójta Bogusława Wójcika i sekretarz Agnieszki Sochackiej za pamięć, za wszelką pomoc i dla wszystkich gości za ich obecność.    Po jasełkach na sali gimnastycznej odbyła się druga część spotkania. Był wspólny posiłek, życzenia i kolędowanie. Podczas wykonywania kolęd przez chór ksiądz proboszcz prezentował genezę ich powstania. Mateusz Surman prowadził dokumentację zdjęciową, za co jesteśmy mu wdzięczni.      „Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie. ” — Matka Teresa z Kalkuty Słowa Matki Teresy z Kalkuty wspaniale oddają charakter tych świąt. Oby  w przyszłym roku znaleźli się ludzie dobrej woli, dzięki którym takie spotkanie będzie mogło mieć miejsce w naszej miejscowości.