Home » Aktualności » „Góra Grosza” – podsumowanie szkolne

Archiwum

„Góra Grosza” – podsumowanie szkolne

Dotychczasowe edycje pokazały, że Góra Grosza jest znana i lubiana wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Przez te wszystkie lata w sumie zebrano ogromny fundusz- ponad 21 milionów złotych. Nie udało by się to bez wielkiego zaangażowania wielkich ludzi dobrej woli.

Celem akcji Góra Grosza było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. 
Akcja Góra Grosza organizowana była w szkołach i przedszkolach w całej Polsce i trwała od 26 listopada do 7 grudnia 2012 roku. W tym czasie nasza szkoła, która przystąpiła do akcji zobowiązała się do utworzenia komitetu organizacyjnego (opiekun akcji i uczniowie) i zorganizowania na terenie placówki zbiórki. 
 
Zbiórka w naszej szkole  przedstawia się następująco:
Klasa 0 – 16,23 zł 
Klasa I –  18,02 zł
Klasa II – 10,91 zł
Klasa III – 57,29 zł
Klasa IV – 64,45 zł
Klasa V – 18,48 zł
Klasa VI – 15,05 zł 
 
Uczniowie naszej szkoły pokazali, że potrafią się zjednoczyć w imię wspólnego celu i razem przyczynili się do poprawy bytu dzieci znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.