Home » Aktualności » Wycieczka ekologiczna klas V i VI do rezerwatu „Mójka” 2.10.2013r.

Archiwum

Wycieczka ekologiczna klas V i VI do rezerwatu „Mójka” 2.10.2013r.

Dnia 2 października uczniowie klas V i VI pod opieką Ewy Feret i Beaty Przysieckiej poznawali walory przyrodnicze rezerwatu „Mójka”. 

Na trasie podziwiali piękną panoramę Pogórza. Atrakcją był rezerwat „Mójka”, gdzie dominuje las bukowo-jodłowy. Rezerwat o powierzchni ok. 285 ha, został ustanowiony w 1997 r. dla ochrony wprowadzonych tu (introdukowanych) w 1988 roku bobrów. Ścieżka wprowadziła uczniów w urokliwy las i pełne życia podmokłe łąki. Z dala od cywilizacji łatwo natrafili na dowody żerowania bobrów. Widać było ścięte drzewa ze śladami bobrzych zębów. Poszli ścieżką po mokrych, zabagnionych łąkach rezerwatu. Uwagę zwrócili na wielkie połacie trzcin i olbrzymie łopiany, a także piękny fragment lasu łęgowego z jesionem wyniosłym, topolami, olchą czarną oraz wierzbą białą i kruchą. Na rzeczce łatwo zaobserwowali imponujące „bobrowe tamy”. Po drodze przewodnik organizował różne gry i zabawy edukacyjne. Na koniec przewodnik wręczył wszystkim uczniom indywidualne certyfikaty potwierdzające udział w poszukiwaniu Ekolandii.