Home » Aktualności » XIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa

Archiwum

XIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa

W dniu 4.12.2013 roku w Szkole Podstawowej nr 27 w Rzeszowie  odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej XIV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa”.

ury dokonało oceny 420 prac w dwóch kategoriach wiekowych. Podstawowe kryterium stanowiło ujęcie tematu Bożego Narodzenia przez pryzmat chrześcijańskich tradycji i wartości. Istotnym była tez samodzielna praca dziecka, szczerość jego twórczej wypowiedzi, indywidualność i niepowtarzalność interpretacji. 
Jury zwracało uwagę, by nagrodzone i wyróżnione prace były w pełni twórcze, nieograniczone zastosowaniem szablonowych wzorów i gotowych elementów. 

Mimo, iż w tym konkursie nie udało się naszym uczniom osiągnąć żadnych honorowanych lokat, to na pewno był kolejnym twórczym doświadczeniem i serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.