Home » Aktualności » Spotkanie noworoczno- opłatkowe dla samotnych seniorów 6.01.2014r.

Archiwum

Spotkanie noworoczno- opłatkowe dla samotnych seniorów 6.01.2014r.

Od roku 2011 Akcja Katolicka wraz z księdzem proboszczem Januszem Skrzypkiem, sołtys wsi Skrzyszów Andrzej Budzik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie Andrzej Ziajor, szkolne Koło Caritas z opiekunem Beatą Bobulską- Przysiecką organizują spotkania opłatkowe dla osób samotnych ze Skrzyszowa.

Już w ubiegłych latach miejscem spotkania była Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie. Dnia 6 stycznia spotkanie noworoczno- opłatkowe dla seniorów odbyło się na nowej hali widowiskowo-sportowej mieszczącej się przy szkole. Ponieważ było to pierwsze wejście na nową halę dyrektor szkoły zwrócił się do księdza z prośbą o błogosławieństwo hali. Proboszcz parafii oczywiście jako duchowy gospodarz świątecznego spotkania pobłogosławił halę, odprawił mszę świętą w intencji zaproszonych seniorów oraz osób korzystających z nowej hali widowiskowo-sportowej. Po mszy sołtys wsi Andrzej Budzik powitał drogich seniorów, wójta gminy Ostrów Piotra Cielca z małżonką, vice- wójta Bogusława Wójcika z małżonką, sekretarz gminy Agnieszkę Sochacką, dyrektora szkoły Andrzeja Ziajora, ks. Proboszcza Janusza Skrzypka, dyrektor przedszkola Dorotę Wronę, byłego dyrektora szkoły Stanisława Muszyńskiego z małżonką, Akcję Katolicką wraz z chórem parafialnym , SKC, przewodniczącą Rady Rodziców Lucynę Pociask, rodziców, mieszkańców wsi i uczniów składając noworoczne życzenia. Witając przybyłych gości sołtys podkreślił zasługi, jakie wnieśli podczas budowy hali i organizacji imprez integracyjnych. Wszyscy zebrani oglądnęli jasełka w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i dzieci z klasy „0”. Dyrektor szkoły podziękował nauczycielom przygotowującym jasełka oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do bezinteresownej organizacji tegoż spotkania. Zaangażowane były panie z kuchni, organista Henryk Kuraś  z akompaniującym mu saksofonistą, referentka, konserwator, sprzątaczka, fotograf, dźwiękowiec. Do zgromadzonych przemawiał i składał wszystkim świąteczne życzenia wójt gminy Piotr Cielec. Następnie kilkudziesięciu seniorów zasiadło przy stołach, choince i świecach w świątecznie przystrojonej sali. Prezes Akcji Katolickiej Marzena Sokołowska- Andreasik w imieniu organizatorów spotkania skierowała  do zebranych życzenia głównie zdrowia i dobrego samopoczucia. Seniorzy nie ukrywali wzruszenia łamiąc się opłatkiem i składając życzenia. Po uroczystym obiedzie miło goście spędzali czas na śpiewie kolęd i rozmowie. Ksiądz proboszcz Janusz Skrzypek zaprezentował historię kolęd, które wykonał chór parafialny pod batutą Anny Książek- Pięty. Zaskoczeniem dla wszystkich było niezwykłe wejście Trzech Króli z darami i przesłaniami w przepięknych strojach (w te role wcielili się włodarze gminy: wójt, vice-wójt i sołtys wsi). Inicjatorem tej świątecznej sceny był ks. proboszcz. Wiele ludzi dołożyło starań, aby ten dzień był wyjątkowy dla wszystkich seniorów goszczących w progach naszej szkoły.

 Seniorzy byli bardzo zadowoleni z tego spotkania, które pozwoliło im uczestniczyć w świątecznej atmosferze, pokolędować, niejednokrotnie zobaczyć występujące wnuki, powspominać, zwiedzić nową halę. Noworoczno- opłatkowe spotkanie potwierdziło integrację wielu ludzi skrzyszowskiego środowiska. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji czwartego opłatkowego spotkania dla samotnych seniorów.