Home » Aktualności » Konkurs dla dzieci „Mój kolega Lolek”

Archiwum

Konkurs dla dzieci „Mój kolega Lolek”

Dzieci z kl.”0″ z wychowawczynią Barbarą Budzik włączyły się do do udziału w ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym zatytułowanym „Mój kolega Lolek”.

 

Tematem konkursu było wymyślenie opowiadania lub wiersza, w którym główną postacią będzie Jan Paweł II jako dziecko. Utwór należało zilustrować własnoręcznymi ilustracjami z przytoczeniem fragmentów tekstu, którego dotyczyła ilustracja.

 Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania dzieci życiem i nauczaniem Ojca Świętego w przededniu Jego kanonizacji.

Najpierw dzieci poznawały życie Karola Wojtyły ze szczególnym uwzględnieniem lat dziecięych, a później układały rymowanki związane z różnymi epizodami życia Lolka. Z tych rymowanek powstał utwór ” Taki jak ja?” Cztery dziewczynki wykonały różnymi technikami prace plastyczne związane z autorskim utworem:

Bieszcz Martyna – praca plastyczna – Rozmowa z Bogiem

Fortkowska Weronika – praca plastyczna – To wszystko od Boga

Jezuit Natalia-  praca plastyczna – Lolek – bramkarz

Kłusek Wiktoria-  praca plastyczna – „Wujek Kaloszem” na czele

Praca literacka i prace plastyczne wysłane zostały do Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.