Home » Aktualności » Sercem przetańczyc całą noc -VII Charytatywny Bal Karnawałowy w Skrzyszowie. 22.02.2014

Archiwum

Sercem przetańczyc całą noc -VII Charytatywny Bal Karnawałowy w Skrzyszowie. 22.02.2014

„Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka

gdyby wszyscy byli silni jak konie

gdyby każdy miał to samo

nikt nikomu nie byłby potrzebny.”

 

Dnia 22 lutego odbył się w Skrzyszowie już po raz VII karnawałowy  bal, który miał  charakter charytatywny. Dochód z balu będzie przeznaczony dla zespołu tanecznego Anturja, m.in. na wypoczynek letni i doposażenie zespołu. Ideą przedsięwzięcia jest także zbieranie funduszy na wsparcie działalności jako jednorazowe stypendium dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce i zachowaniu na koniec roku szkolnego 2013/2014.

Uroczystość oficjalnie otworzył dyrektor szkoły p. Andrzej Ziajor i bardzo serdecznie  powitał zaproszonych gości:

– wójta Gminy Ostrów p. Piotra Cielca z małżonką

– wicewójta naszej gminy p. Bogusława Wójcika z małżonką

– sekretarza gminy p. Agnieszkę Sochackę z mężem

– proboszcza naszej parafii ks. Janusza Skrzypka

– przedstawicieli Biura Turystycznego AN-TUR-JA w Dębicy od p. Jana Sojki

– radnego Rady Gminy w Ostrowie, a równocześnie sołtysa tej wioski p. Andrzeja Budzika z małżonką

– przewodniczącą Rady Rodziców p. Lucynę Pociask z mężem.

 

Gorąco podziękował wszystkim gościom za wszelką pomoc włożoną w rozwój naszego zespołu tanecznego, a także pomoc skierowaną w rozwój naszej szkoły.

 Od stycznia nasze dziewczęta mogą już trenować na nowej sali sportowej.

VII Charytatywny Bal Karnawałowy był organizowany przy współpracy Rady Rodziców na czele z jej przewodniczącą p. Lucyną Pociask i wsparciu wielu ludzi dobrej woli. Dyrektor szkoły podziękował wszystkim pracownikom administracji, obsługi oraz kuchni -p. Ewie, p. Teresie, p. Marii, p. Markowi p. Małgorzacie, p. Jolancie, p. Wandzie i p. Justynie, a także rodzicom p. Lucynie, p. Marzenie, p. Magdzie, p. Annie i p. Markowi oraz sołtysowi Andrzejowi, którzy w ostatnich dniach poświęcili swój czas na pomoc przy dekoracji sali i przygotowaniu imprezy. Wyraził wdzięczność strażakom na czele z prezesem Jerzym Kopalą za bezpłatne wypożyczenie sali i naczyń na bal. Podziękował ponadto  p. Natalii Kosińskiej – Lis za dokumentację zdjęciową podczas balu.                                                                                                                                                                                                            

Uczestnicy balu zobaczyli występy i popisy juniorek i seniorek w różnych układach tanecznych. W przerwach między występami można było obejrzeć  fragmenty filmu, który został nakręcony nt. historii i funkcjonowania zespołu Anturja, pt. “Droga do sławy”.

Instruktorami zespołu na przestrzeni tych 7 lat były: p. Agnieszka Rubacha (Kuraś), p. Kinga Bieś i obecnie p. Kinga Mazur, które były obecne na balu.

Dyrektor wyraził wdzięczność wszystkim instruktorkom za ich wkład pracy w rozwój zespołu i obecnej prowadzącej p. Kindze Mazur za jej zaangażowanie, poświecenie, za jej aktywność i dyspozycyjność w pracy z naszym zespołem.

W trakcie zabawy miało miejsce losowanie nagród.

Był tablet ufundowany przez p. Dziedziców ze Skrzyszowa, czajnik elektryczny i lokówkosuszarka ufundowane przez Firmę BOGMAR z Dębicy,  piękne obrazy i  wazony z firmy Candelex z Dębicy , sprzęt komputerowy (myszka, klawiatury, kamery, program komputerowy, gry komputerowe itp.) ufundowane przez firmę Comax z Ropczyc, książki nt. historii ludzi i zdarzeń z naszego terenu ufundowane przez wójtów, porcelana ufundowana przez księdza proboszcza, odkurzacz, żelazko, kosmetyki i wiele innych jeszcze nagród. Były także talony na kwotę 250 zł na zakup paliwa w stacji Orlen na Czekaju ufundowane przez p. Anetę Kępka. Ponadto dwa zaproszenia dla dwóch osób po 120 zł każde na uroczysty obiad do „Rajskiego ogrodu” w Skrzyszowie ufundowane przez właściciela p. Tadeusza Lecha. Karnety dwu-, trzy- i czterogodzinne do wykorzystania na Kręgielni LAGUNA w Ropczycach, talony na przegląd lub badanie techniczne samochodu w Firmie OCHAŁ w Ropczycach na łączną kwotę 400 zł, talony na mycie samochodu w Myjni „Gaj” w Dębicy, bony upominkowe do gabinetu rehabilitacji na masaże relaksacyjne na łączną kwotę 270 zł, do studia urody IVONA na zabiegi kosmetyczne lub fryzjerskie na łączną kwotę 100 zł, zaproszenia na kolację do pizzerii Sewen Hewen w Ropczycach oraz Presto w Ostrowie i inne.   

 

Główna nagroda to tradycyjnie już rower o znacznej wartości. Losowanie nie byłoby możliwe gdyby nie dobra wola i chęć pomocy wielu ludzi. Słowa podziękowania skierował dyrektor szkoły do wszystkich sponsorów wspomnianych nagród, zaopatrzenia oraz wsparcia finansowego. Są to oprócz już wymienionych m.in. Przedsiębiorstwo Jan Niwa z Ropczyc, Firma BAMBI z Dębicy, Firma BRUK ZYG Zygmunt Giża z miejscowości Zdziarzec, Przedsiębiorstwo PLASTBUD z Pustkowa, Firma AL-STAL Bogusław Paśko z Głuchowa, Firma MARS z Ostrowa, Catering Staf Bogusława Filipka z Dębicy, piekarnia Adam Ciszek z Dębicy, ksiądz proboszcz parafii Skrzyszów, Firma GREGPOL z Tarnowa, Firma ROLMLEK z Mielca i wielu innych.

Ogromną wdzięczność wyraził dyrektor dla sponsora nagrody głównej (roweru), a także kwoty finansowej na rzecz zespołu. Jest to pan Edward Niepsuj z Firmy Pesmenpol z Myślenic, która dokonała kompleksowego wyposażenia naszej nowej sali sportowej.

 Stosowne, pisemne podziękowania zostały przesłane do sponsorów, a ich lista widnieje na stronie internetowej szkoły. Zabawę poprowadził zespół MEDIUM z Kolbuszowej. Bawiło się na niej ok. 100 osób. Atmosfera była wspaniała. Najwięcej humoru dostarczyło losowanie nagród poprowadzone przez sołtysa Andrzeja Budzika. Gości połączył wspólny cel – zgromadzenie jak największej sumy na cele charytatywne.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i sympatykom za siedem edycji tej wyjątkowej imprezy, która niesie pomoc drugim.