Home » Zolowski » PROTOKÓŁ z posiedzenia jury w sprawie rozstrzygnięcia Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Edward Zolowski – Człowiek kultury, poeta, społecznik” 5.06.2014r.

Archiwum

PROTOKÓŁ z posiedzenia jury w sprawie rozstrzygnięcia Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Edward Zolowski – Człowiek kultury, poeta, społecznik” 5.06.2014r.

W dniu 5 czerwca 2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks.Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie Jury w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Łagowski
Członkowie: 
Lidia Szymanek
Ryszard Gaber
Miłosława Porada
Urszula Łącała
Anna Nogaj-Kogut
Anna Kocan

po wysłuchaniu 26 uczniów szkół i gimnazjów  z:

 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Macha w Kamionce

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Działaczy Rewolucyjnego Ruchu Chłopskiego
w Kozodrzy

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stafana Wyszyńskiego w Ociece

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowie

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie

Publicznego Gimnazjum w Kamionce

Publicznego Gimnazjum w Ociece

Publicznego Gimnazjum w Ostrowie

Publicznego Gimnazjum w Woli Ocieckiej,

w kategoriach:

I – szkoły podstawowe

II – gimnazja,

kierując się takimi kryteriami, jak: dykcja, interpretacja głosowa, opanowanie pamięciowe, ogólny wyraz artystyczny, postanowiło przyznać następujące miejsca:

 

w kategorii SZKOŁY PODSTAWOWE:

I miejsce: Aleksandra Skiba, SP Kozodrza

II miejsce: Julia Ryba, SP Kozodrza

III miejsce: Natalia Opiela, SP Ocieka

Wyróżnienia:

Zuzanna Paruch – SP Skrzyszów, Grzegorz Gołąb – SP Skrzyszów, Joanna Cwanek – SP Ocieka, Anita Ludwikowska – SP Kamionka, Mateusz Kisiel – SP Skrzyszów

 

w kategorii GIMNAZJA:

I miejsce: Karolina Ptaszek, Gimnazjum Wola Ociecka

II miejsce: Julia Paruch, Gimnazjum Ostrów

III miejsce: Beata Siwiec, Gimnazjum Ocieka

Wyróżnienia:

Julita Krużel – Gimnazjum Ostrów, Dominika Daniel – Gimnazjum Kamionka

 

Jury składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za zainteresowanie oraz liczny udział w konkursie. Podziękowania kieruje również do nauczycieli, rodziców i opiekunów za zachęcenie oraz przygotowanie dzieci i młodzieży.