Home » Aktualności » Szóstoklasiści ze Skrzyszowa najlepsi na sprawdzianie w Gminie Ostrów.

Archiwum

Szóstoklasiści ze Skrzyszowa najlepsi na sprawdzianie w Gminie Ostrów.

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie do sprawdzianu przystąpiło 14 uczniów. Klasa jest dość mocna dydaktycznie. Z 54% wszystkich zadań uczniowie osiągnęli poziom zadowalający. Ponad połowa klasy z całego sprawdzianu uzyskała 70% punktów i więcej. Jako szkoła zdobyliśmy najwyższy wynik w gminie. Ogólnie średni wynik naszej szkoły jest wyższy od średniego wyniku gminy o 1,2 pkt.

Uczennica Natalia Stachnik uzyskała 39/40pkt i jest to najwyższa liczba punktów uzyskanych przez uczniów w całej gminie. Porównując wyniki w szkole i w OKE możemy być zadowoleni ze standardu korzystanie z informacji, bo uzyskaliśmy średnio wyższe wyniki niż w OKE, a w pozostałych standardach porównywalne. W dniu 26 czerwca 2014 roku odbędzie się spotkanie uczniów z najwyższymi wynikami z poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Ostrów z wójtem Piotrem Cielcem i wiece wójtem Bogusławem Wójcikiem, na którym w obecności dyrektorów szkół zostaną wręczone uczniom dyplomy i nagrody. Z naszej szkoły w tym spotkaniu będzie brało udział troje uczniów, zgodnie z zasadą, że ze szkoły w której jest najwyższy wynik indywidualny typowany jest również uczeń z kolejnym wynikiem punktowym, a takich uczniów jest dwoje: Mateusz Kisiel i Kinga Głodek, którzy zdobyli 36pkt/40.