Home » Aktualności » Ognisko i pierwsza zbiórka harcerek ZHR „ Pryzmat”. 25.09.2014

Archiwum

Ognisko i pierwsza zbiórka harcerek ZHR „ Pryzmat”. 25.09.2014

W dniu 25 września o godz. 16:00 odbyło się ognisko harcerskie i pierwsza zbiórka  w ósmym już roku działalności VII skrzyszowskiej Drużyny Harcerek ZHR „Pryzmat”. Zbiórkę poprowadziły starsze harcerki, które odeszły  do Gimnazjum w Ostrowie: Natalia Stachnik i Sylwia Oleś. Były gry terenowe, zabawy, śpiew i dużo śmiechu. Wokół czuć było zapach ogniska. Aby przyglądać się funkcjonowaniu harcerstwa, na zbiórkę przyszły uczennice III klasy, które za rok mogą brać czynny udział w działalności drużyny. Na zbiórce omówiono plan działalności na rok następny 2014/2015 i zadania na kolejne miesiące. Obecnie harcerki przygotowują się do ważnej uroczystości rocznicy nadania imienia szkole.