Home » Aktualności » Góra Grosza 2015

Archiwum

Góra Grosza 2015

Zakończyliśmy akcję „Góra Grosza”. Zebrane środki zostały spakowane i przekazane organizatorom. Wszystkim, którzy wsparli to szlachetne dzieło dziękujemy i gratulujemy wielkiego serca.

Szczególne gratulacje kierujemy do klasy V, która piąty raz zajęła I miejsce i zebrała 83,78 zł co w przeliczeniu na ucznia wynosi 9,30 zł. Wszystkich zachęcamy do brania przykładu z uczniów tej klasy.

Pozostałe miejsca:

II miejsce- kl. IV

III miejsce- kl. VI

IV miejsce- kl. III

V miejsce- kl. II

VI miejsce- kl. I

VII miejsce- kl. „0”

 Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Dzięki przeprowadzonej akcji mogliśmy wesprzeć ten szczytny cel.