Home » Aktualności » Konkurs patriotyczny. 29.04.2015r.

Archiwum

Konkurs patriotyczny. 29.04.2015r.

29 kwietnia w Publicznym Przedszkolu im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy odbyła się uroczystość z okazji Święta Flagi, na którą składała się akademia, złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej Rewolucyjne Walki i Bunty Chłopskie w Kozodrzy oraz konkurs patriotyczny pod hasłem „Wędrówki po wybranych regionach Polski”.

Konkurs zorganizowany był dla dzieci 5, 6-cio letnich z terenu Gminy Ostrów. Do konkursu dzieci musiały opanować wiadomości o wybranych regionach Polski, a mianowicie o Podkarpaciu, Małopolsce, Śląsku, Mazowszu, Kujawsko- Pomorskim i Pomorskim. W ramach zajęć dzieci z naszego oddziału przedszkolnego słuchały bardzo dużo legend, podań, baśni z różnych regionów kraju, zapoznały się z symbolami narodowymi, herbami miast, zabytkami, elementami lokalnej tradycji, regionalnymi piosenkami, ludowymi tańcami itp. W gminnym konkursie uczestniczył Krzysztof Mosior i Alan Ożóg przygotowani przez wychowawcę Barbarę Budzik. Po turze pytań w konkury z gospodarzami stanął Alan Ożóg , który ostatecznie wywalczył II miejsce. Gratulujemy chłopcom dużej wiedzy o swej Ojczyźnie.