Home » Rekrutacja » Nabór do oddziału przedszkolnego 2016/2017

Archiwum

Nabór do oddziału przedszkolnego 2016/2017

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie

w dniach 07.03.2016 r. – 31.03.2016 r.

ogłasza zapisy dzieci  6-letnich (urodzonych w 2010r.)

na rok szkolny 2016/2017.

Szkoła przyjmuje deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
(dla dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego)
od 23 lutego do 4 marca 2016r.

Zainteresowani rodzice proszeni są o zgłoszenie się do nauczycielki Oddziału Przedszkolnego
w celu pobrania i wypełnienia karty zgłoszenia dziecka.

Przypomina się rodzicom o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6- letnich, ur. w 2010r.

Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dz. U. 2016r., poz. 35