Home » Aktualności » Szkolny konkurs ,,Umysł na 5.” 18.03.2016r.

Archiwum

Szkolny konkurs ,,Umysł na 5.” 18.03.2016r.

18 marca Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował i przeprowadził konkurs wiedzy zatytułowany ,,Umysł na 5”. Konkurs miał formułę telewizyjnego teleturnieju ,,Jeden z dziesięciu”. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV -VI .Każdą klasę reprezentowało troje uczniów, tak więc w konkursie startowało dziewięcioro zawodników. Dla każdej klasy zostały przygotowane pytania obejmujące swym zakresem materiał z danej klasy, tak aby uczniowie mieli równe szanse.

Zawodnicy odpowiadali na pytania z następujących dziedzin: j.polski, matematyka, przyroda, j.angielski i historia. Po emocjonującym I i II etapie do finału przeszli następujący uczniowie; Mateusz Hamala z kl.V, Filip Dąbrowski z kl.IV, Bartosz Głodek z kl.IV. Finałowi towarzyszyły olbrzymie emocje – każdy z uczestników miał ambicje zostać zwycięzcą. Udało się to Filipowi Dąbrowskiemu z kl. IV, II miejsce zajął jego klasowy kolega -Bartosz Głodek, a na III miejscu znalazł się uczeń z kl. V – Mateusz Hamala.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.Wszyscy zawodnicy zostali również obdarowani drobnymi upominkami i słodyczami.Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy odwagi. Szczególne gratulacje składamy zwycięzcom, którzy wykazali się dużą wiedzą oraz umiejętnością radzenia sobie ze stresem.