Home » Aktualności » Spotkanie absolwentów z najlepszymi wynikami ze sprawdzianu i egzaminu z wójtem gminy 22.06.2016r.

Archiwum

Spotkanie absolwentów z najlepszymi wynikami ze sprawdzianu i egzaminu z wójtem gminy 22.06.2016r.

W dniu 22 czerwca o godz. 11:00 odbyło się spotkanie uczniów klas szóstych i trzecich klas gimnazjum z najwyższymi wynikami ze sprawdzianu i egzaminu z terenu gminy Ostrów z wójtem w obecności dyrektora ZEASiP oraz dyrektorów szkół, na którym zostały wręczone dyplomy i nagrody. Z naszej szkoły w tym spotkaniu wzięła udział Angelika Jopek, która uzyskała najwyższą łączną średnią punktów z obu części sprawdzianu wśród naszych absolwentów.