Home » Aktualności » Apel na Górze Śmierci w Pustkowie, 16.09.2016r.

Archiwum

Apel na Górze Śmierci w Pustkowie, 16.09.2016r.

….„Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad,
wraca dziś pamięć o tych,
których nie ma…”

Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej ze Skrzyszowa wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej z Woli Ocieckiej, 16 września spotkali się na Górze Śmierci w Pustkowie, żeby oddać cześć i hołd poległym w tym miejscu, a także pomordowanym w czasie II wojny światowej. W uroczystym apelu poległych udział brali dyrektorzy szkół: Andrzej Ziajor i Artur Skubis, ks. Mariusz Nosal i ks. Józef Pajor, wychowawcy i uczniowie kl. IV – VI.
Rok 1939 został na stałe wpisany do kalendarza jako data kolejnej, powolnej i męczeńskiej śmierci Polski. W 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej, składamy hołd wszystkim walczącym i poległym. 17 września 1939 r. Stalin dał rozkaz Armii Czerwonej, aby przekroczyła wschodnie granice Rzeczpospolitej. Miała ona nieść „wolność i szczęście”, „chleb i pracę”. Podobne i jeszcze inne treści można było odczytać z ulotek zrzucanych przez radzieckie samoloty. Pomimo, że strona polska została całkowicie zaskoczona wkroczeniem Armii Czerwonej, rozpaczliwe walki obronne trwały ponad dwa tygodnie. Polakom zamieszkującym tereny zajęte przez Związek Radziecki, Armia Czerwona nie przyniosła ani wolności, ani szczęścia, ani chleba. Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych w Związku Radzieckim (NKWD) przystąpił do masowych aresztowań, ludzi wywożono w głąb Rosji, na daleką Syberię. A potem … Katyń, Oświęcim, Majdanek, Treblinka, łagry, deportacje, zagłada getta, niszczenie polskiej kultury i tak przez długich 5 lat.
…”Namalować ból
Wyrzeźbić rozpacz
Przez zamknięte powieki,
obserwować świat
Drutem kolczastym umysł skrępować,
i rzucić sie w otchłań minionych lat….”
Do obozów koncentracyjnych ludzi przywożono w ciasnych, zatłoczonych towarowych wagonach. Osoby podejrzane o działalność opozycyjną poddawano najpierw okrutnym przesłuchaniom i torturom. Po ich przybyciu do obozu, więźniom odbierano cywilne ubrania, wszystkie rzeczy wartościowe i dokumenty tożsamości. W zamian nadawano im kolejne numery identyfikacyjne. Codzienne i zarazem całodzienne wyżywienie więźniów stanowiła zawsze odrobina wodnistej zupy, kawałeczek chleba i mały garnuszek kawy. Głód był jedną z metod, którą hitlerowcy stosowali w celu przejęcia kontroli nad więźniami. Dobro i zło stało się dla nich pojęciami pustymi, nic nie znaczącymi. Niesamowitym jest fakt, jak wojna i obozy koncentracyjne deprawowały człowieka, właśnie „ludzie ludziom zgotowali ten los”.
….„Pamiętajcie
po wszystkie czasy w całym kraju
Pamiętajcie o tych, co powrotu nie mają
Pamiętajcie, nie płaczcie.
Zduście jęk w gardle na myśl o zbrodni
Pamięci tych co padli, bądźcie ich godni
Wieczyście godni.

Ludzie, dopóki serca jeszcze żywe
Zapamiętajcie, za jaką cenę zdobyto szczęśliwość
I dzieciom swoim opowiadajcie o nich by również pamiętały
Nieście marzenia przez lata, po kraju
I w rzeczywistość wcielajcie
Lecz o tych, co już powrotu nie maja
Zaklinam
Pamiętajcie!…”

Delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicz, modlitwę za pomordowanych w czasie II wojny światowej poprowadził ks. Mariusz Nosal podkreślając jak cennym darem i zarazem kruchym w dzisiejszym świecie jest pokój. Z kolei dyrektor Andrzej Ziajor mówił jak ważne jest, to że każdego roku spotykamy się w tym miejscu i pamiętamy o tych wydarzeniach, o tych którzy ani przez chwilę nie zawahali się oddać życie za Ojczyznę…