Home » Aktualności » „Bezpieczna droga do szkoły”- spotkanie z policjantem. 30.09.2016r.

Archiwum

„Bezpieczna droga do szkoły”- spotkanie z policjantem. 30.09.2016r.

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci klas 0-III przypominają znaki drogowe i zasady, które uczą jak należy zachowywać się w ruchu drogowym.
W ramach edukacji w tym kierunku, 30 września uczniowie klas I-VI uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowym KPP z Ropczyc mł. aspirantem Lesławem Gomułą i st. sierż. Rafałem Śliwą. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjanci omówili zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem oraz samochodem. Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, omówili sposoby ich unikania . Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien nosić.
Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Podczas rozmowy bezbłędnie powtórzyły numery alarmowe do służb ratunkowych. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc. Większość z omawianych zagadnień była dzieciom znana, co powinno świadczyć o umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.
Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistów w dużym stopniu przyczyni się zapewne do wzrostu świadomości i pozytywnie wpłynie na ich bezpieczne zachowanie w szkole i poza nią.