Home » Aktualności » Gminny Konkurs Plastyczny p.h. „Jesienne drzewo” – rozstrzygnięty. 14.11.2016r.

Archiwum

Gminny Konkurs Plastyczny p.h. „Jesienne drzewo” – rozstrzygnięty. 14.11.2016r.

W październiku 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Oddziale Przedszkolnym zorganizowany został gminny konkurs plastyczny p.h. „Jesienne drzewo”. Celem konkursu było dostrzeganie i rozpoznawanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych oraz popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej. Konkurs adresowany był dla wszystkich dzieci 3,4-letnich oraz 5,6-letnich. Na konkurs wpłynęło 38 prac. Wszystkie prace wykonane były różnymi technikami plastycznymi. 14 listopada b.r. oceny prac konkursowych dokonało jury powołane przez organizatora konkursu w składzie: pani Dorota Król nauczyciel w Szkole Podstawowej w Ociece, pani Alina Lisowska nauczyciel edukacji przedszkolnej z Kamionki oraz pani Beata Florczak nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie. Jury, jako kryterium oceny obrało: zgodność z tematem, walory estetyczne, oryginalność, kreatywność, samodzielność wykonania pracy. Przed Komisją Konkursową postawione zostało niełatwe zadanie, gdyż każda praca miała w sobie coś pięknego i oryginalnego. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach  Komisja zdecydowała się wyłonić  prace zwycięskie oraz wyróżnienia.

Wyniki konkursu:
Dzieci 6-letnie
Laureatami zostali:
I miejsce – Franciszek Orzech –Oddział Przedszkolny w PSP w Skrzyszowie- op. Barbara Budzik
II miejsce –  Bartłomiej Żurek – Oddział Przedszkolny w PSP w Skrzyszowie- op. Barbara Budzik Skrzyszów
III miejsce – Martyna Golonka – Oddział Przedszkolny w PSP w Skrzyszowie- op. Barbara Budzik
Wyróżnienie: Dawid Knych – Oddział Przedszkolny w PSP w Skrzyszowie- op. Barbara Budzik

Z Oddziału Przedszkolnego w PSP w Skrzyszowie ponadto prace plastyczne na konkurs p.h. „Jesienne drzewo” wykonali:
-Kacper Betlej
– Oliwia Różańska
– Amelia Rudny
– Fabian Buczyński
– Wiktor Przetacznik
– Julia Jędrysek
– Jakub Rokosz.

Dla autorów zwycięskich prac przewidziano dyplomy i nagrody.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.