Home » Aktualności » VII Spotkanie Noworoczno – Opłatkowe Ludzi Starszych i Samotnych w Skrzyszowie, 15.01.2017r.

Archiwum

VII Spotkanie Noworoczno – Opłatkowe Ludzi Starszych i Samotnych w Skrzyszowie, 15.01.2017r.

Dnia 15 stycznia 2017 roku skrzyszowscy seniorzy już po raz siódmy spotkali  się przy stole z opłatkiem, aby przeżyć tajemnicę Bożego Narodzenia i rozweselić się wspólnym kolędowaniem.
Tradycyjnie w okresie kolędowym z inicjatywy Akcji Katolickiej, proboszcza ks. Mariusza Nosala, sołtysa Andrzeja Budzika, dyrektora szkoły Andrzeja Ziajora i Szkolnego Koła Caritas zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe, które zgromadziło osoby samotne w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie. Uroczystość tę otworzył dyrektor szkoły Andrzej Ziajor, natomiast wszystkich przybyłych gości przywitał sołtys Andrzej Budzik: posła na Sejm RP Kazimierza Moskala, wicestarostę powiatu ropczycko – sędziszowskiego Bernadetę Frysztak, wójta gminy Ostrów Grzegorza Ożoga, radnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego Bogusława Wójcika, sekretarza gminy Ostrów Agnieszkę Sochacką,  przewodniczącą komisji oświaty Małgorzatę Cwanek, radną gminy Ostrów Annę Książek-Pięta, radnego gminy Ostrów Grzegorza Guzka, proboszcza naszej parafii Mariusza Nosala, prezesa  stowarzyszenia aktywnych kobiet  Urszulę  Niedzielską, prezesa Akcji Katolickiej Marzenę  Sokołowską –Andreasik oraz przewodniczącą Rady Rodziców Alinę Ciempę. Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się uroczystą mszą świętą, którą odprawił ks. Mariusz Nosal, proboszcz parafii. W wygłoszonej homilii ks. proboszcz nawiązał do roli białego opłatka – symbolu braterstwa, miłości, pokoju i pojednania oraz roli seniora w całym społeczeństwie. Podkreślił znaczenie tego typu spotkań, które łączą pokolenia i  pozwalają umacniać wiarę w dzisiejszym świecie pełnym zagrożeń. Mszę ubogacał swym śpiewem chór parafialny. Spotkaniu towarzyszył także występ uczniów Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie. Zagrali oni w pięknych jasełkach, które nam nie tylko przypomniały wydarzenie z betlejemskiej stajenki sprzed 2000 lat, ale też ukazały, że walka dobra ze złem wciąż trwa wokół nas, a my nie możemy być tylko biernymi obserwatorami, tylko ludźmi, którzy z wiarą wybiorą to, co dobre. Licznie zebrani seniorzy i goście wysłuchali kolęd oraz pastorałek w wykonaniu uczniów, którzy pięknym śpiewem i grą na instrumentach pomogli zgłębić tajemnicę Bożego Narodzenia. Widać było, że na zakończenie jasełek „kolęda poleciała do ludzi, by w nich radość obudzić” i jednocześnie słychać było, że na widowni wszyscy nucą tę melodię. Opłatek był okazją do miłego spotkania dla osób starszych i podkreśleniem, że są oni wciąż ważnym ogniwem środowiska w Skrzyszowie. Wspólne kolędowanie, łamanie opłatkiem i z serca płynące życzenia stworzyły niepowtarzalną atmosferę Bożego Narodzenia. Smacznie przygotowany posiłek i świąteczne wypieki ożywiły nasze ciała, aby z werwą kolędować, a nawet „porwać się” do tańca przy akompaniamencie lokalnej kapeli. Gości odwiedził św. Mikołaj z drobnymi upominkami. Wszystko odbywało się w pięknie przygotowanej sali i w świątecznej, pełnej radości i wzruszenia atmosferze. Jak pięknie jest być blisko człowieka. Spotkania wigilijne w tym pomagają, uczą tej prawdziwej bliskości. Było to bardzo ciepłe, radosne spotkanie, które pozostawi wiele pięknych wspomnień. Radość towarzyszyła wszystkim i myślę, że jest zachowana w sercach, aby motywować do tego typu działań i następnego spotkania. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim wolontariuszom, członkom SKC, pracownikom szkoły, kuchni, którzy przyczynili się do zorganizowania VII spotkania opłatkowego dla seniorów naszej parafii.