Home » Aktualności » Uroczystości na Górze Śmierci w Pustkowie. 26.04.2017r.

Archiwum

Uroczystości na Górze Śmierci w Pustkowie. 26.04.2017r.

26 kwietnia na Górze Śmierci w Pustkowie odbyły się uroczystości patriotyczno – religijne, podczas których oddano hołd ofiarom II wojny światowej oraz więźniom hitlerowskiego obozu pracy przymusowej istniejącemu w Pustkowie podczas wojny. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych władz, kombatanci. Z naszej szkoły, jak co roku, w uroczystości uczestniczyli: dyrektor szkoły Andrzej Ziajor, Anna Bochenek – nauczycielka i opiekun drużyny ZHR, poczet sztandarowy oraz harcerki. Wzruszające wystąpienie podczas uroczystości miał jeden z byłych więźniów tego obozu Stanisław Szuro, który na ręce Wójta Gminy Dębica przekazał swoje pamiątkowe listy, które wysyłał z obozu w Pustkowie do swojej rodziny. Listy zostaną przekazane do muzeum znajdującego się u podnóża Góry Śmierci. Po uroczystości delegacja z naszej szkoły złożyła wiązankę, a harcerki zapaliły znicz.

https://www.facebook.com/GminaOstrow.eu/posts/10154710913024315