Home » Aktualności » Akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi, 04.05.2017r.

Archiwum

Akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi, 04.05.2017r.

Pod hasłem „Wolność, Naród, Ojczyzna” w naszej szkole obchodziliśmy 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święto Flagi. Uczniowie klas IV – VI pod opieką Lidii Szymanek i Marzeny Sokołowskiej – Andreasik przygotowali i przedstawili montaż słowno – muzyczny. W formie apelu – sejmiku rozważali czym była I polska konstytucja, kto ją uchwalił i gdzie oraz w jakich okolicznościach. Udowodnili młodszym kolegom, że była to postępowa konstytucja jak na owe czasy. Pierwsza w Europie, druga na świecie. Dlatego, co roku, 3 Maja, obchodzimy uroczyście rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja i to święto nazywamy świętem wolności i radości. Z kolei troje uczniów, mających w ręku transparenty z napisami: Wolność, Naród, Ojczyzna objaśniali zebranym, co oznaczają te pojęcia.

Wolność:

– to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą
– to swoboda, niezależność
– wolnym jest ten, kto żyje w wolnym kraju
– wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach i szczęście

Naród:

– to my, Polacy, żyjący teraz
– to nasi przodkowie, walczący o wolną Polskę
– to twórcy Konstytucji 3 Maja

Ojczyzna
Ojczyzna moja – to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga.

Uczniowie biorący udział w akademii pięknie zaśpiewali utwór „Witaj majowa jutrzenko” oraz zwrócili uwagę na to, czym jest flaga Rzeczpospolitej Polskiej, że obok godła – jest naszym najwyższym symbolem narodowym, symbolem wolnego i niepodległego państwa.

Na koniec przewodniczący sejmiku uczniowskiego podsumował, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Recytatorzy starali się odpowiedzieć na pytania, czym dla nas jest Ojczyzna, Naród, Wolność.

Spotkanie to, zorganizowane przed tablicą naszego patrona – Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, wśród flag biało – czerwonych oraz z uczestnictwem pocztu sztandarowego szkoły przypomniało wszystkim, jak ważne wydarzenie z historii naszego kraju powinniśmy znać. Bo przecież naród, który nie zna swej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości.