Home » Aktualności » Pierwsze tablice multimedialne w naszej gminie! 2016/2017

Archiwum

Pierwsze tablice multimedialne w naszej gminie! 2016/2017

Od stycznia 2017r. w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie uczniowie mogą korzystać podczas lekcji z nowych multimedialnych tablic interaktywnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że na początek zostały zakupione dwie takie tablice dla I i II etapu edukacyjnego ze środków pozabudżetowych. Wyposażenie szkoły w nowoczesną technologię informatyczną pozwala nauczycielom na efektywniejsze nauczanie, a uczniom na atrakcyjniejszy udział w zajęciach i bogatsze przyswajanie wiedzy i umiejętności. Składamy serdeczne podziękowanie rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy otwartym sercem odpowiedzieli na prośbę dyrektora szkoły i złożyli swoją cegiełkę na zakup tablic. Słowa podziękowania kierujemy także do wszystkich sponsorów, którzy ofiarowali nam brakującą kwotę na ten cel. Obecnie staramy się o kolejne dwie tablice interaktywne z projektu MEN.