Home » Aktualności » VII rocznica nadania szkole imienia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 19.10.2017 r.

Archiwum

VII rocznica nadania szkole imienia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 19.10.2017 r.

Wdzięczni za dotychczasową pomoc i wsparcie naszego patrona, ale także z ogromną nadzieją pokładaną w jego osobie, co do przyszłości naszych uczniów i całej społeczności szkolnej uczciliśmy Ks. Jerzego uroczystą mszą św. i okolicznościową akademią.

Hasłem przewodnim uroczystości były słowa Ks. Mieczysława Malińskiego: Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka.

Rok 2017 został ogłoszony rokiem Świętego Brata Alberta. Jest to doskonała kontynuacja ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Świętego Miłosierdzia
i obchodzonego w Kościele w Polsce Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski. Na szkolną uroczystość przybyli przedstawiciele władz lokalnych: wójt gminy Ostrów – Grzegorz Ożóg, radny Rady Powiatu – Bogusław Wójcik, radni Rady Gminy z naszej miejscowości – Anna Książek – Pięta i Grzegorz Guzek, sołtys wsi Skrzyszów – Andrzej Budzik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrowie – Maria Wielgus, przedstawiciel Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet – Małgorzata Kisiel, prezes Akcji Katolickiej – Marzena Sokołowska – Andreasik, były dyrektor szkoły – Stanisław Muszyński, przewodnicząca Rady Rodziców – Alina Ciempa. Mszę koncelebrowali ks. proboszcz Mariusz Nosal i ks. Józef Makowski.

Podczas okolicznościowej akademii uczniowie nawiązali do sylwetki Brata Alberta, którego wielkość wyraziła się w tym, że potrafił poruszyć innych, by nie pozostawali obojętni na los najbardziej opuszczonych, wyzwalając ludzką solidarność i dobroczynność. Szacunek, życzliwość do drugiego człowiek, niesienie pomocy było najważniejsze zarówno dla księdza Jerzego, jak i Adama Chmielowskiego, który przywdział habit tercjarski i przyjął imię Brat Albert. Obaj przypominali, że w życiu trzeba być dobrym jak chleb, ich poświęcenie przyczyniło się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dało nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia. Wykonawcy podczas akademii zaprezentowali w swoim wystąpieniu wiersze, przemyślenia dotyczące Brata Alberta i Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz na koniec zacytowali wskazówki z życia Ks. Jerzego dla dzisiejszych i następnych pokoleń, aby Kochać prawdą bez lęku i czynić sprawiedliwość w miłości. Hasło naszego patrona Zło dobrem zwyciężaj było, jest i będzie drogowskazem dla młodzieży, rodziców i nauczycieli. Dopełnieniem przedstawianych treści była oprawa muzyczna w wykonaniu naszych uczennic. Aleksandra Kuraś zagrała na skrzypcach utwór Zło dobrem zwyciężaj. Uczennice wykonując utwory wokalne Łaska, Jesteś jak ciepły deszcz, Dziwny jest ten świat podkreśliły, że mimo upływu lat, zmieniających się ustrojów wciąż „ludzi dobrej woli jest więcej”.

Akademia została przygotowana przez Beatę Babiarz, Lidię Szymanek i Marka Broniewskiego. Uroczystość VII Rocznicy nadania naszej szkole imienia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki poprzedziły konkursy ogłoszone przez nauczycielkę historii – Beatę Babiarz.

Był to szkolny konkurs plastyczny pt.: Barwy życia ks. Jerzego Popiełuszki skierowany do dzieci z klas 0 – III, w którym przyznano:

 

I miejsce : Oliwia Różańska kl. 0

II miejsce: Wiktoria Kłusek kl. III

III miejsce: Eliza Szerszeń kl. 0

oraz wyróżnienia:

Julia Jędrysek kl. 0

Magdalena Bachórz kl. II

Franciszek Buniowski kl. II,

a także szkolny konkurs wiedzy o patronie Bł. Ks. Jerzym Popiełuszce dla kl. IV – VII,
w którym Magdalena Szafraniec z kl. VI zdobyła I miejsce, Justyna Jezuit z kl. VI zajęła II miejsce, a Oliwia Juchno z kl. VI zajęła III miejsce.

Laureaci obu konkursów otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Uroczystość VII rocznicy nadania naszej szkole podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki zakończyła się złożeniem wiązanek kwiatów przez delegacje przed tablicą pamiątkową naszego patrona w obecności wszystkich uczestników.