Home » Aktualności » Pasowanie na przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Skrzyszowie, 26.10.2017r.

Archiwum

Pasowanie na przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu w Skrzyszowie, 26.10.2017r.

    Dzień 26 października pozostanie na długo w pamięci dzieci, które rozpoczęły edukację przedszkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrzyszowie. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość – pasowanie na przedszkolaka.

W uroczystości brali udział Wójt Gminy Ostrów p. Grzegorz Ożóg, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego p. Andrzej Ziajor oraz rodzice. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości przez pana dyrektora, a następnie grupa „zerówkowiczów” pod kierunkiem p. Barbary Budzik przedstawiła powitanie w formie wierszy i piosenek.

Następnie dzieci starsze z grupy przedszkolnej przypomniały maluchom najważniejsze zasady kulturalnego zachowania się w przedszkolu. W dalszej części występu „nowicjusze” zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne – dając tym samym dowód jak dużo już potrafią.

Po części artystycznej dzieci złożyły ślubowanie przyrzekając bawić się w przedszkolu zgodnie, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i rodziców oraz być dzielnym przedszkolakiem. Następnie pan dyrektor dokonał uroczystego pasowania dzieci, które przyszły w tym roku po raz pierwszy do przedszkola.

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania oraz słodki poczęstunek. Dyplomiki wręczył dzieciom Wójt Gminy Ostrów p. Grzegorz Ożóg. Na zakończenie wszyscy rodzice oraz zaproszeni goście zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem.