Home » Aktualności » III Kongres Mediatorów Szkolnych, 8.12.2017r.

Archiwum

III Kongres Mediatorów Szkolnych, 8.12.2017r.

W dniu 8  grudnia w Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie odbył się III Kongres Mediatorów Szkolnych „Tuż przed falą”, w której udział wzięło: 7 uczniów i 2 nauczycieli.

Kongres był okazją do wzbogacenia umiejętności na temat mediacji szkolnych oraz rówieśniczych, wymiany doświadczeń, spotkania z osobami, mającymi praktyczne doświadczenia w zakresie mediacji i negocjacji.

Mediacje są alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów, dającym jej uczestnikom szansę wypracowania porozumienia. Prowadząc mediację na gruncie szkoły unikamy niejednokrotnie eskalacji konfliktu, a w konsekwencji dajemy możliwości rozwiązana sporu i zawarcia ugody, która satysfakcjonuje wszystkie strony sporu. Mediacje dają możliwość powrotu do normalnego życia, koncentrują się na przyszłości, na odbudowaniu dobrych relacji między stronami.

W Kongresie brała również udział młodzież już przeszkolona w zakresie rozwiązywania sporów rówieśniczych, która mogła podzielić się swym doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami spotkania.