Home » Aktualności » Spotkanie z przedstawicielem NSZZ „Solidarność” z Regionu Rzeszowskiego, 19.12.2017

Archiwum

Spotkanie z przedstawicielem NSZZ „Solidarność” z Regionu Rzeszowskiego, 19.12.2017

19 grudnia 2017 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie miało miejsce spotkanie uczniów klas IV – VII z przedstawicielem NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego, panem Marianem Irzykiem – świadkiem okresu stanu wojennego. Jest to emerytowany nauczyciel, od roku 1980 organizator i współorganizator „Solidarności” w swojej szkole, a także w kilku szkołach Rzeszowa i okolic. Wielokrotnie przesłuchiwany
i inwigilowany przez aparat represji PRL, o czym świadczą dokumenty z IPN i status pokrzywdzonego. Podczas dwugodzinnego spotkania z uczniami pan Marian wspominał lata stanu wojennego, który wybuchł w Polsce 13 grudnia 1981 roku. Ten wykład był wspaniałą lekcją na temat najnowszej historii Polski, a szczególnie powstania NSZZ „Solidarność”, stanu wojennego, spotkania z Janem Pawłem II. Szanowny gość – emeryt wyjaśnił zebranym dzieciom, co to był stan wojenny, jaka była jego geneza. Podkreślił, że dzięki Papieżowi Janowi Pawłowi II i kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu Polacy uwierzyli w siebie i razem stanęli do walki o wolną i demokratyczną Polskę. Pan Marian zaznaczył, że wiara nakazuje nam przebaczyć, ale nie zapomnieć. W tym momencie nawiązał również do naszego patrona – Bł. Ks. J. Popiełuszki, przed którym chyli głowę jako przed wielkim autorytetem i wzorcem do naśladowania. My powinniśmy być dumni, że mamy takiego człowieka za patrona szkoły.

Podczas spotkania była mowa o pielgrzymkach do Ojczyzny Ojca Świętego Jana Pawła II, o jego znamiennych słowach „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, Tej Ziemi”. Pan Marian stwierdził, że „Solidarność” to powrót do normalności, troska o rodzinę, nadzieja, radość, a nawet euforia. Jest to idea zaakceptowana przez najwyższy autorytet wszechczasów – Świętego Jana Pawła II. W czasie prelekcji uczniowie zadawali pytania, na które nasz gość odpowiadał dokładnie i rzeczowo. Na koniec zwrócił się do uczniów, aby doceniali to, że żyją w wolnej Polsce, że nie muszą walczyć, tak jak młodzi ludzie walczyli i ginęli za Ojczyznę. Zadał pytania: „Czy Wy bylibyście zdolni do takich poświęceń?”. Na pewno do końca nie wiedzielibyśmy co na to pytanie odpowiedzieć.

Dziękując nauczycielom i dzieciom za wspaniałe spotkanie, pan Marian złożył życzenia świąteczne i noworoczne. Życzył nam, żebyśmy nigdy nie doczekali takich czasów, jakim był stan wojenny.

Delegacja uczniów serdecznie podziękowała Panu Marianowi za przybycie i wspaniały wykład. Gromkimi brawami pożegnaliśmy tak miłego gościa.