Home » Aktualności » Bezpiecznie na feriach – prelekcja, 25.01.2018r.

Archiwum

Bezpiecznie na feriach – prelekcja, 25.01.2018r.

Okres ferii zimowych to przede wszystkim wolny czas poświęcany wypoczynkowi i zabawom. W czasie ferii nie można jednak zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dlatego też w trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych dnia 25.01.2018r. dla uczniów klas I – VII odbyło się spotkanie z dzielnicowym – panem Lesławem Gomułą. Przybliżył uczniom najważniejsze reguły, jakimi powinni kierować się podczas ferii, zarówno w kontaktach  z osobami obcymi, jak również podczas zimowych zabaw i podczas korzystania z sieci. Uczniowie otrzymali wskazówki jak bezpiecznie bawić się na śniegu i jak zachować się na kuligu. Natomiast dzieci, które pozostają w domach zostały poinformowane o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych. Policjant przypomniał także uczniom o noszeniu odblasków.