Home » Aktualności » ,,Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego”. 15.02.2018r.

Archiwum

,,Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego”. 15.02.2018r.

„Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat.”

Starostwo Powiatowe w Ropczycach przeprowadziło konkurs o tytuł ,,Wolontariusza Roku 2017 Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego”. Tytuł przysługiwał za konkretne osiągnięcia w danym roku lub za długoletnią i systematyczną pracę na rzecz społeczności lokalnej w powiecie ropczycko – sędziszowskim.

,, Wolontariuszem Roku 2017 Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego’’ mogła zostać: osoba fizyczna, szkoła, placówka oświatowa, organizacja pozarządowa, instytucja współdziałająca z wolontariuszami, która:
a) podejmowała działania na rzecz lokalnej społeczności oraz środowiska,
b) zachęcała innych do działań prospołecznych,
c) cechowała się nienaganną postawą,
d) świadczyła nieodpłatną pomoc na rzecz innych osób, wspierała inicjatywy lokalne i działania służące rozwojowi powiatu.

Tytuł przyznawany był w dwóch kategoriach:
a) osoba fizyczna,
b) szkoła, placówka oświatowa, organizacja pozarządowa, instytucja współdziałająca z wolontariuszami.

Przy analizie kandydatur do tytułu ,,Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego’’ komisja wzięła pod uwagę w szczególności:
a) zaangażowanie kandydata w pracę na rzecz wolontariatu,
b) innowacyjny sposób podejmowanych działań,
c) umiejętność współpracy,
d) systematyczność działań,
e) skuteczność i efektywność pracy,
f) umiejętność zaangażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej.

Komisja konkursowa uhonorowała ludzi i instytucje działające na rzecz lokalnej społeczności, wspierające osoby potrzebujące czy działania służące rozwojowi powiatu przyznając w drodze uchwały 18 tytułów ,,Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego”, a wśród nich:
– w kategorii; osoba fizyczna: nauczycielce Marzenie Sokołowskiej – Andreasik z naszej placówki,
– w kategorii; szkoła: Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrzyszowie.
Tytuł miał charakter honorowy, a jego materialna forma to statuetka, którą otrzymała pani Marzena Sokołowska –Andreasik i nasza szkoła za szereg działań prospołecznych na rzecz lokalnej społeczności oraz środowiska. Statuetkę dla szkoły odebrał dyrektor Andrzej Ziajor w towarzystwie grupy mażoretkowej działającej w szkole oraz pani Marzena na uroczystej gali w Sędziszowie Młp. dnia 15.02.2018 r. Jesteśmy bardzo dumni, że kapituła doceniła pracę na zasadzie wolontariatu i statuetki trafiły do p. Marzeny i do naszej szkoły.