Home » Aktualności » Akademia z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 4.05.2018r.

Archiwum

Akademia z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 4.05.2018r.

W dniu 4 maja br. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia  z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dla upamiętnienia tego doniosłego faktu w historii Polski, uczniowie kl.4-7, pod opieką  p. Lidii Szymanek i Ewy Feret przygotowali część artystyczną  o charakterze patriotycznym i rocznicowym.

Uroczystość zainicjowało wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu narodowego oraz szkolnego. Następnie odbyło się przedstawienie kostiumowe. Oryginalności akademii nadał scenariusz, wg założeń którego, odbyliśmy podróż w czasie. Aktorzy przenieśli nas do XVIII wieku. Podróż umożliwiła widzom spojrzenie w przeszłość i „podglądanie” obrad Sejmu Czteroletniego. Byliśmy świadkami rozmów z ważnymi postaciami historycznymi.

Przedstawienie w przystępnej formie, przybliżyło nam czasy, w których powstawały ważne reformy dla naszego kraju.

Z  programu uczniowie dowiedzieli się, że uchwalenie Konstytucji 3 maja było jednym  z najdonioślejszych wydarzeń w nowożytnych dziejach Polski. Był to drugi tego rodzaju akt państwowy na świecie (po Stanach Zjednoczonych) oraz pierwszy  w Europie.

Konstytucja stanowiła najważniejsze osiągnięcie Sejmu Czteroletniego, który obradował w latach 1788-1792 i którego głównym celem było uratowanie suwerenności polskiego państwa. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja likwidowała instytucję liberum veto – główną przyczynę zrywania większości obrad sejmowych. W zamian wprowadzona została zasada większości głosów. Ponadto, Konstytucja 3 maja po raz pierwszy uwzględniała w definicji narodu nie tylko szlachtę, ale również inne stany: mieszczan i chłopów. Dzięki temu ustawa ta stała się symbolem walki o obywatelską równość. Konstytucja ta obowiązywała jedynie 14 miesięcy, została bowiem zakwestionowana przez konfederację targowicką (będącą symbolem zdrady narodowej), jednak mimo to zaczęła funkcjonować jako narodowy symbol. Po I wojnie światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości Święto Konstytucji zostało podniesione do rangi państwowej.

Ciekawa inscenizacja akademii sprawiła, że uczniowie oglądali ją z dużym zainteresowaniem.

Na koniec uroczystości, głos zabrał dyrektor – p. Andrzej Ziajor, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie Konstytucji 3 Maja dla Polski, oraz podziękował organizatorom akademii.