Home » Aktualności » Nagroda dla Julii z „zerówki” w XVI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Skrzydlaci Przyjaciele”. Podsumowanie na apelu szkolnym, 04.05.2018r.

Archiwum

Nagroda dla Julii z „zerówki” w XVI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Skrzydlaci Przyjaciele”. Podsumowanie na apelu szkolnym, 04.05.2018r.

Przedszkole Samorządowe nr 64 „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku zorganizowało XVI Ogólnopolski konkurs plastyczny p.h. „Skrzydlaci Przyjaciele”. Celem konkursu skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym było zdobywanie wiedzy na temat życia ptaków, rozbudzanie zainteresowań dzieci życiem ptaków i owadów żyjących w lasach, na łąkach i polach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gatunki chronione, propagowanie świadomej idei ochrony ptaków, rozwijanie wrażliwości kolorystycznej i kompozycyjnej poprzez tworzenie prac przestrzennych i płaskich, odkrywanie i promowanie dziecięcych uzdolnień plastycznych.

Konkurs objęty został honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Galerii Sleńdzińskich. Po wprowadzeniu w temat konkursu chętne dziewczynki z klasy „ 0”  wykonały pod kierunkiem nauczycielki Barbary Budzik ciekawe prace plastyczne podczas zajęć. Były to: Julia Ferfecka, Karolina Dęborowska, Eliza Szerszeń, Julia Jędrysek, Oliwia Fryz. Komisja konkursowa główną nagrodę przyznała Julii Jędrysek. Dziękujemy wszystkim autorkom prac i gratulujemy Julii.