Home » Aktualności » Międzypowiatowy konkurs „Kiedy myślę Ojczyzna”. Podsumowanie, 18.05.2018r.

Archiwum

Międzypowiatowy konkurs „Kiedy myślę Ojczyzna”. Podsumowanie, 18.05.2018r.

Dnia 18 maja, odbyła się po raz XI Podkarpacka Majówka Młodych w Siedlisku Janczar w Pstrągowej podczas, której ogłoszono wyniki i rozdano nagrody
w międzypowiatowym konkursie „Kiedy myślę Ojczyzna”. Celem tego konkursu było uczczenie 100 – lecia niepodległości. W konkursie tym w kategorii plastycznej brały udział uczennice kl. VII – Gabriela Marć i Zuzanna Bachórz, przygotowane przez nauczycielkę Beatę Babiarz.

Wyróżnienie zdobyła praca Zuzanny Bachórz „Wolności wiek”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.