Home » Aktualności » Próbna ewakuacja przeciwpożarowa. 14.06.2018r.

Archiwum

Próbna ewakuacja przeciwpożarowa. 14.06.2018r.

Dnia 14 czerwca w naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Zakres i przebieg działań został uzgodniony z organem prowadzącym szkołę, inspektorem d.s. bezpieczeństwa M. Jodłowskim, komendantem PSP w Ropczycach, komendantem gminnym OSP w i jednostką OSP w Skrzyszowie. Po usłyszeniu umówionego sygnału zostawiwszy wszystko w klasach przedszkolaki, uczniowie  ze swoimi nauczycielami, pracownicy ruszyli na szkolne boisko. Po zebraniu się na placu zbiórki dyrektorowi zostały zgłoszone stany liczbowe poszczególnych klas, po czym dyrektor zgłosił meldunek komendantowi informując o jednej osobie obcej znajdującej się w budynku szkoły. Wszystkie pomieszczenia budynku zostały sprawdzone przez strażaków. Osobie „poszkodowanej” udzielono pierwszej pomocy. Cała akcja przebiegała sprawnie i w spokoju, a co za tym idzie bez zbędnej paniki. Celem akcji było nabywanie umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia przez osoby przebywające w budynku. Próbna ewakuacja miała na celu przypomnienie pracownikom i uczniom praktycznego zastosowania procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia życia czy zdrowia.