Home » Aktualności » Gminny Konkurs Wierszy i Pieśni Patriotycznych, 26.10.2018r.

Archiwum

Gminny Konkurs Wierszy i Pieśni Patriotycznych, 26.10.2018r.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozodrzy 26 października odbył się gminny konkurs wierszy i pieśni patriotycznych z okazji 100- rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Ostrów.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów kl. IV – VIII, a jego celem było uczczenie 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej polskich poetów, rozwijanie recytatorskich, wokalnych i aktorskich uzdolnień młodzieży, promocja talentów.

Naszą szkołę w Kozodrzy reprezentowały Justyna Jezuit z kl. VII recytowała wiersz Mieczysława Romanowskiego „Do….. Prośba o orła” i Natalia Kłusek z klasy VI deklamowała wiersz Cypriana Norwida pt. Moja piosnka (II). Obie uczennice przygotowała p. Lidia Szymanek. W kategorii śpiew wystąpiły Martyna Bieszcz z kl. V z piosenką „Dziś idę walczyć mamo”- Józefa Szczepańskiego i Maria Cieśla z kl. VI „Modlitwa Armii Krajowej” Adama Kowalskiego, obie uczennice przygotowała Anna Książek- Pięta.

Komisja w składzie p. J. Wesołowski, p. B. Kołodziej i p. B. Babiarz brała pod uwagę następujące kryteria:

– dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie,

– kulturę i wyrazistość słowa, dykcja,

– interpretacja tekstu,

– ogólny wyraz artystyczny

Po przesłuchaniu 13 uczestników jury konkursu wyłoniło zwycięzców: 1, 2., 3 miejsce w kategorii recytacja i śpiew.
Recytacja:

I miejcce – Karolina Brandys – SP – Kozodrza

II miejsce – Maria Czapka – SP – Ocieka

III miejsce Oliwia Ferfecka – SP- Wola Ociecka

Wyróżnienie:

Justyna Jezuit – SP – Skrzyszów

Śpiew:

I miejsce –Maria Cieśla – SP – Skrzyszów

II miejsce – Gabriela Wójcik – SP – Wola Ociecka

III miejsce ex aequo Aleksandra Chmura – SP- Wola Ociecka i Nikodem Rusin – SP -Kozodrza.

 

Konkurs miał charakter uroczysty. Występy uczestników odbywały się wobec publiczności czyli uczniów i opiekunów z innych szkół.