Home » Aktualności » Uroczystości związane ze Świętem Odzyskania Niepodległości, listopad 2018r.

Archiwum

Uroczystości związane ze Świętem Odzyskania Niepodległości, listopad 2018r.

Uczniowie naszego Zespołu wraz z panem dyrektorem, nauczycielami i pracownikami obsługi dnia 9 listopada włączyli się do akcji „Rekord dla Niepodległej” i dokładnie o godzinie 11.11 wszyscy odśpiewali czterozwrotkowy hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Byliśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tak wyjątkowej chwili.

Następnie uczniowie zaprezentowali monataż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli p. Beaty Babiarz, Marzeny Sokołowskiej – Andreasik i Anny Książek – Pięta, w którym przedstawili naszą przeszło tysiącletnią historię państwa polskiego, która obfitowała w wiele wydarzeń natury politycznej, społecznej i gospodarczej. W naszej historii były okresy wzlotów i upadków, lecz najbardziej tragiczny okazał się koniec XVIII wieku. Trzej potężni sąsiedzi Polski – Rosja, Prusy i Austria korzystając z osłabienia naszego kraju, podzielili jego ziemie pomiędzy siebie i wprowadzili własne rządy. Katastrofa rozbiorów i utrata państwowości nie złamały narodu polskiego. Jego wola przetrwania i uparte dążenie do odzyskania niepodległości stały się podstawą do odrodzenia wolnej Ojczyzny. Uczniowie wcielając się w postacie z tamtego okresu m.in. rycerza, kosyniera i samego Józefa Piłsudskiego przedstawili z jaką zaciętością i oddaniem walczyli za Ojczyznę. 11 listopada 1918 roku to jeden z najważniejszych dni w historii naszego narodu. Po 123 latach niewoli Polska na nowo odzyskała niepodległość i powróciła na mapę Europy. Od tamtego wydarzenia mija 100 lat, czas nie zatarł śladów tamtych dni i bohaterskich czynów naszych rodaków, w najcięższych czasach nie stracili wiary w Boga i nie zapomnieli o Ojczyźnie, trwali we wspólnocie, doświadczając cierpienia i dziejowej niesprawiedliwości.

Dziś z perspektywy tych 100 lat, patrzymy na tę historyczną datę z patriotyczną refleksją nad przebytą drogą. 11 listopada to symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Dylematów, których nie oszczędziła nam polska historia i nie szczędzi nam również współczesność, nikt za nas i bez nas ich nie rozwiąże. Wszyscy, którzy walczyli o niepodległość -wywalczyli ją również dla Ciebie. Co teraz zrobisz z tą wolnością? Czy zdołasz ją uchronić przed niewolą swoich złych przyzwyczajeń, słabości? To nasz obowiązek i odpowiedzialność naszego pokolenia, by wolność tak ciężko wywalczoną przez innych pielęgnować i strzec. Dekoracja przygotowana przez Marzenę Sokołowską- Andreasik i Martę Hamala uświetniła i podkreśliła doniosłość przeżywanej rocznicy.

Trwając w świątecznym nastroju 11 listopada delegacja naszych uczniów z pocztem sztandarowym, Beatą Babiarz i dyrektorem szkoły brała udział w gminnych obchodach 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Kamionce. Wszyscy uczestniczyli w uroczystej mszy św., której przewodniczył ks. Piotr Stefański. Zaproszeni goście, poczty sztandarowe, mieszkańcy udali się w przemarszu pod pomnik Grunwald, gdzie o godz. 12.00 zgromadzeni odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego biorąc udział w akcji „Niepodległa do Hymnu”. Następnie został odczytany apel pamięci i poszczególne delegacje złożyły okolicznościowe wiązanki.

W tym samym dniu w kościele pw. św Józefa Oblubieńca NMP w Skrzyszowie dziecięca schola parafialna prowadzona przez Annę Książek – Pięta przygotowała dla mieszkańców miejscowości koncert dla Niepodległej pod hasłem „Jak długo w sercach naszych”. Zabrzmiały takie pieśni jak: Niepodległa, Jak długo w sercach naszych, Rota, Przybyli ułani pod okienko, My pierwsza Brygada, Modlitwa obozowa, Dziś idę walczyć, mamo, Wolność.

Dnia 13 listopada nasza społeczność szkolna jeszcze przez chwilę zatrzymała się, w atmosferze świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości i nasi najmłodsi, przedszkolaki przygotowane przez Dorotę Wrona pięknie recytowały okolicznościowe wiersze, a dzieci z klasy 0 pod kierunkiem Barbary Budzik ubogaciły tę uroczystość suitą tańców regionalnych. Cała społeczność szkolna podziwiała najbliższe naszemu regionowi pełne ekspresji przyśpiewki i tańce rzeszowskie: Laboga dziewuszki, Nad rzeszowską Jasiołką, Cebula, Lasowiak, prezentowane w folklorystycznych strojach. Po występie dyrektor szkoły Andrzej Ziajor wręczył 5-cio i 6-cioletnim dzieciom dyplom i puchar za udział w I Gminnym Przeglądzie Tańca Przedszkolnego p.h. „Taneczna Niepodległa”. Na koniec wszyscy raz jeszcze zasłuchaliśmy się w brzmienie pieśni patriotycznych w wykonaniu scholi dziecięcej. W taki oto sposób nasza społeczność szkolna uczciła 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i oddała hołd Niepodległej.