Home » Aktualności » Prelekcja z komendantem Straży Pożarnej na temat bezpieczeństwa w czasie ogrzewania w okresie zimowym, 13.12.2018r.

Archiwum

Prelekcja z komendantem Straży Pożarnej na temat bezpieczeństwa w czasie ogrzewania w okresie zimowym, 13.12.2018r.

Dnia 13 grudnia 2018r. prelekcje na temat bezpieczeństwa w czasie ogrzewania naszych mieszkań w okresie zimowym i o tym jak niebezpieczny może być tlenek węgla, przeprowadził z-ca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Ropczycach bryg. mgr. inż. Janusz Piczak. Szczególną uwagę zwrócił, na co należy robić aby uniknąć takich sytuacji, a także jak się zachować w chwili kiedy znajdziemy się w miejscu, gdzie doszło do pożaru, zatrucia, jak wtedy postępować. Zachęcał również, żeby w domach dla swojego i naszych bliskich bezpieczeństwa zamontować „czujkę dymu” , która niewiele kosztuje, a może uratować życie. Przypomniał także o konkursach organizowanych przez straż pożarną, tych indywidualnych, grupowych oraz internetowych, zachęcał aby uczniowie brali w nich udział bo przez to nie tylko poszerzają swoją wiedzę, ale również uczą się właściwego zachowania i postępowania.