Home » Aktualności » Uroczystości Patriotyczno – Religijne na Górze Śmierci w Pustkowie, 24.04.2019r.

Archiwum

Uroczystości Patriotyczno – Religijne na Górze Śmierci w Pustkowie, 24.04.2019r.

Dnia 24 kwietnia w Pustkowie na Górze Śmierci odbyły się uroczystości patriotyczno – religijne, w ramach Miesiąca Pamięci Narodowej. Uroczystą mszą świętą upamiętniono ofiary hitlerowskiego obozu pracy w Pustkowie w latach 1940 -1944. Oddanie hołdu i przywrócenie pamięci o tysiącach więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy przymusowej w Pustkowie stało się już lokalną tradycją kultywowaną od wielu lat z inicjatywy Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza. W tych uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń szkół, delegacje pocztów sztandarowych oraz mieszkańcy powiatu. Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor Andrzej Ziajor, uczniowie, poczet sztandarowy, harcerki wraz z opiekunką Anną Bochenek, którzy to złożyli okolicznościową wiązankę i zapalili znicz pod pomnikiem pomordowanych.