Home » Aktualności » Rozstrzygnięcie gminnego konkursu ekologicznego pod hasłem: ,,DOBRZE WIEMY, JAK ENERGIĘ ODNAWIALNĄ POZYSKUJEMY”, 30.04.2019r.

Archiwum

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu ekologicznego pod hasłem: ,,DOBRZE WIEMY, JAK ENERGIĘ ODNAWIALNĄ POZYSKUJEMY”, 30.04.2019r.

Publiczne Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy zorganizowało Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem: ,,Dobrze wiemy, jak energię odnawialną pozyskujemy”. Honorowym patronem konkursu był;Wójt Gminy Ostrów i Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy. Celem konkursu było propagowanie wiedzy przyrodniczej dotyczącej odnawialnych źródeł energii oraz kształtowanie wśród dzieci trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego.
W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkoli:
1. Oddział Przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrzyszowie
2. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kamionce
3. Publiczne Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy

Dzieci z naszego oddziału przedszkolnego poznały odnawialne źródła energii, sposoby jej wykorzystania i poszanowania źródeł zasobów naturalnych, propagowały lansowanie ekologicznego stylu życia. Do konkursu wykonaliśmy 5 prac ilustrujących odnawialne źródła energii wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania, oczyszczania ścieków i rozkładu składowanych szczątek roślinnych oraz zwierzęcych.

Skrzyszowscy laureaci konkursu: Kamila Szerszeń, Milena Żurek, Kornelia Zymróz, Szymon Przetacznik, Mikołaj Cierniak wzięli udział w uroczystym rozdaniu nagród.

Uroczystego rozdania nagród dla dzieci i przedszkoli dokonał Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg i dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozodrzy Jerzy Stachnik .Była to uroczystość  połączona ze Świętem Flagi i odbyła się 30 kwietnia 2019r (wtorek) o godz.10.00 w budynku Publicznego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy.