Home » Aktualności » Konkurs plastyczny „Moja wymarzona Złota Rybka”, 17.05.2019r.

Archiwum

Konkurs plastyczny „Moja wymarzona Złota Rybka”, 17.05.2019r.

KONKURS  PLASTYCZNY ,,MOJA WYMARZONA ZŁOTA RYBKA”.

Każdy uczestnik konkursu wykonywał jedną pracę pt. „Moja wymarzona złota rybka”  w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych

oraz komputerowych  i przestrzennych) w formacie A4.

 

Honorowy Patronat konkursu objął: WÓJT GMINY DYDNIA PANI ALICJA POCAŁUŃ.

Organizatorzy: MUZEUM ZŁOTEJ RYBKI oraz SZKOŁA PODSTAWOWA w Dydni.

Konkurs adresowany był do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Cele konkursu: – zainteresowanie dzieci tematyką środowiska wodnego, ryb, ich anatomią, wędkarstwem, ekosystemem Sanu na bazie powstałego w Krzemiennej Muzeum Złotej Rybki,

– rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej,

– promowanie dzieci plastycznie uzdolnionych,

– prezentacja twórczości dziecięcej.

Każdy uczestnik konkursu za wykonaną pracę otrzymał DYPLOM oraz bezpłatny BILET WSTĘPU do Muzeum  Złotej Rybki w Dydni, a byli to z kl. „0”:

-Eliza Kołodziej

-Kamila Szerszeń

-Faustyna Orzech

-Amelia Fryz

-Gabriela Fryz

-Kornelia Zymróz

Bardzo dziękujemy dzieciom za podnoszenie swych umiejętności plastycznych i udział w tymże konkursie, a wychowawczyni Barbarze Budzik za aktywne zaangażowanie się w przygotowanie dzieci do konkursu.