Home » Aktualności » Apel na Górze Śmierci, 17.09.2019r.

Archiwum

Apel na Górze Śmierci, 17.09.2019r.

Podtrzymując naszą szkolną tradycję kolejny raz spotkaliśmy się wraz  z uczniami Szkoły Podstawowej z Woli Ocieckiej 17 września 2019r., na Górze Śmierci  w Pustkowie, aby uczcić poległych podczas II wojny światowej.
W apelu udział  wzięli dyrektorzy szkół: Andrzej Ziajor i Artur Skubis, ks. Mariusz Nosal i ks. Mariusz Węgrzyn, wychowawcy i uczniowie kl. VI-VIII oraz Harcerki ze skrzyszowskiej drużyny Pryzmat. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Woli Ocieckiej w krótkim montażu słowno – muzycznym przypomnieli wydarzenia  tragicznego września 1939 roku. Przypomnieli o okrucieństwie  jakiego dopuścili się Niemcy i Rosjanie na narodzie polskim,  podkreślając jak ważna jest pamięć o tych wydarzeniach, ludziach i miejscach. Stojąc dziś 17 września 2019r. w jednym z tych miejsc, gdzie znajdował się poligon SS Truppen Ubungs Platz, gdzie utworzony był obóz pracy i zagłady, miejscu spoczynku poległych z rąk wroga, mamy świadomość, że my wszyscy winniśmy im  pamięć. Pamiętajcie po wszystkie czasy, w całym kraju, pamiętajcie o tych, co już powrotu nie mają. Zapamiętajcie, za jaką cenę zdobyto szczęśliwość…” Następnie ks. Mariusz Węgrzyn poprowadził modlitwę za poległych podczas II wojny, a także o pokój na świecie i w sercu każdego człowieka. Odnosząc się do wydarzeń sprzed 80 lat dyrektor Andrzej Ziajor nawiązał do uroczystości, ph. ,,Pamięć i przestroga”, które miały miejsce w naszym kraju 1 września podczas których  przedstawiciele państw wraz z prezydentem Andrzejem Dudą oddali hołd ofiarom II wojny, przytoczył słowa wypowiedziane przez prezydenta Niemiec F. W. Steinmeiera, który to prosił naród polski o wybaczenie, mówiąc „…Pojednanie jest łaską, której my Niemcy nie mieliśmy prawa się domagać. Stoję przed Wami boso, ale w duchu pojednania, którym Polska nas obdarzyła, stoję boso i proszę o przebaczenie…” Zwrócił uwagę jak ważne to słowa padły na naszej ziemi z ust człowieka, który kieruje państwem, które tyle cierpienia zadało naszemu narodowi. Zabierając głos dyrektor Artur Skubis także podkreślił jak ważne jest, abyśmy pamiętali i doceniali to, że dziś żyjemy w wolnym kraju.